Actualitate

Gunoaiele, tot mai aproape de Feleacu. Consiliul Judeţean Cluj a câştigat procesul cu Consiliul Local Feleacu

Curtea de Apel Cluj a decis respingerea acţiunii în pretenţii prin intermediul căreia comuna Feleacu solicitase obligarea judeţului Cluj la plata unei sume de bani în schimbul punerii la dispoziţie a terenului pe care se realizează Centrul de Management al Deşeurilor.

Hotărârea instanţei Curţii de Apel Cluj vine după ce şi anterior, în etapa de fond, Secţia mixtă de contencios administrativ şi fiscal, litigii de muncă şi asigurări sociale a decis în mod similar, respingând ca neîntemeiată acţiunea comunei Feleacu.

„Decizia instanţei de judecată confirmă, o dată în plus, punctul de vedere pe care l-am susţinut în mod constant, acela potrivit căruia comuna Feleacu nu poate solicita bani în schimbul terenului pe care l-a pus la dispoziţie în scopul implementării acestui proiect extrem de important pentru judeţul Cluj. Mulţumim, din nou, comunei Feleacu, pentru punerea la dispoziţie a acestui teren, amintind însă faptul că e de datoria tuturor unităţilor administrativ-teritoriale din judeţ să fie solidare şi să încerce să rezolve prin eforturi comune problemele care le afectează pe toate, fără a încerca să obţină un avantaj material din acest fapt”, a declarat preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, Mihai Seplecan.


Dreptul de administrare al Consiliului Judeţean Cluj asupra terenului în suprafaţă de 640.088 mp pe care urmează a funcţiona CMID a fost instituit prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Feleacu nr. 10/26.02.2010 şi reconfirmat prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Feleacu nr. 32/2010, respectiv prin Hotărârea Adunării Generale a Asociaţilor la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ECO-METROPOLITAN Cluj (a cărei membru este şi Comuna Feleacu) nr. 2/28.07.2010.

„Susţinerile comunei Feleacu potrivit cărora nu există un drept de administrare al Consiliului Judeţean Cluj asupra terenului întrucât nu s-a încheiat în acest sens procesul verbal de predare – primire sunt contrazise de textul aliniatului 2 al articolului 12 din Legea privind bunurile proprietate publică nr. 213/1998, cu modificările şi completările ulterioare (în vigoare la data instituirii dreptului de administrare), potrivit căruia actul administrativ prin care se transmite dreptul de administrare îl constituie hotărârea consiliului local şi nu procesul verbal de predare - primire. Totodată, dreptul de administrare se exercită cu titlu gratuit şi nu cu titlu oneros, cum este cazul concesiunii sau închirierii”, se arată într-un comunicat de presă al Consiliului Judeţean Cluj.


Citeşte şi:

Alba neagra cu gunoiul clujenilor. CONDIȚIILE puse de Feleacu pentru groapa de deșeuri. Până când vor fi îndeplinite, GUNOAIELE CLUJENILOR RĂMÂN PE STRĂZI


Consiliul Judeţean, obligat de comuna Feleacu să plătească o redevenţă pentru terenul viitorului Centru de Deşeuri. Rampa de gunoi de la Pata Rât se închide definitiv

Ultimele Stiri
abonare newsletter