Actualitate

Mai bine de jumătate din flota RATUC este EXPIRATĂ. Regia pune o taxă specială pentru a cumpăra autobuze noi

RATUC va institui din 1 ianuarie 2014 o taxă specială la tariful biletului/ abonamentului de călătorie, pentru achiziția de mijloace de transport în comun moderne şi mai puţin poluante. Propunerea RATUC este ca această taxă specială să fie în cuantum de 6,65%, iar decizia va fi luată în şedinţa de consiliu local din această săptămână.

Liviu Neag, director RATUC Cluj-Napoca, spune că în urma analizei efectuată de căre RATUC privind starea tehnică a parcului de autobuze, troleibuze şi tramvaie din dotare a rezultat că din totalul de 330 de mijloace de transport, 207 au durată normală de exploatare îndeplinită sau depăşită şi anual ar trebui înlocuit 10% din parcul de autobuze şi troleibuze.

„În medie pe an, suma necesară pentru dotare este de 36.490.000 lei. Scoaterea din exploatare a mijloacelor de transport învechite şi înlocuirea acestora cu altele moderne cu consumuri energetice determină o reducere a cheltuielilor cu piesele de schimb şi manopera pentru reparaţii”, se arată în nota de fundamentare a proiectului de hotărâre de consiliu local.


Având în vedere posibilităţile limitate ale regiei privind finanţarea din surse proprii, RATUC Cluj-Napoca solicită constituirea sursei de finanţare a investiţiilor pentru achiziţia mijloacelor de transport public moderne cu confort sporit, mai puţin poluante şi cu un consum energetic redus prin instituirea unei taxe speciale de transport public în cuantum de 6,65%.

"Taxa specială se va aplica la tariful biletului/abonamentului. Prin instituirea taxei speciale nu se modifică preţul biletului/abonamentulu", se arată în proiectul de hotărâre.


În Regulamentul privind încasarea, evidenţa şi accesarea fondurilor constituite ca urmare a instituirii taxei speciale pentru finanţarea achiziţiilor de mijloace de transport public în Cluj-Napoca se specifică faptul că: taxa specială se va încasa de către RATUC Cluj-Napoca odată cu vânzarea biletelor şi a abonamentelor eliberate călătorilor, cuantumul taxei speciale va fi evidenţiat distinct faţă de tarof, atât pe biletele de călătorie, cât şi pe abonamentele eliberate, taxa specială încasată de regie se va vira la bugetul local, sumele încasate din taxa specială vor constitui sursă de finanţare pentru achiziţiile de mijloace de transport public de călători.

În urma analizei efectuată de către specialiştii din cadrul RATUC privind starea tehnică a parcului de autobuze, troleibuze şi tramvaie din dotare, au rezultat următoarele aspecte:


197 de autobuze, din care cu durată normală de exploatare îndeplinită sau depăşită 136 de bucăţi

96 de troleibuze, din care cu durată normală de exploatare îndeplinită sau depăşită 38 de bucăţi


37 de tramvaie, din care cu durată normală de exploatare îndeplinită sau depăşită 33 de bucăţi.

„Regia a efectuat o analiză privind posibilitatea diminuării cheltuielilor de exploatare a parcului din dotare, ajungându-se la următoarele concluzii: scoaterea din exploatere a autobuzelor şi troleibuzelor învechite şi înlocuirea acestora cu altele moderne, confortabile şi cu consumuri energetice reduse, mult mai fiabile, determinând în felul acesta şi reducerea substanţială a cheltuielilor cu piesele de schimb şi manopera pentru reparaţii. Ca urmare a influenţelor favorabile menţionate mai sus s-a ajuns la concluzia că regia, prin luarea unor măsuri organizatorice, poate reduce costurile de exploatare, în medie pe an, cu 6,65% motiv pentru care solicităm Consiliului Local Cluj-Napoca să aprobe diminuarea actualelor tarife ale transportului în comun din Cluj-Napoca, în medie cu 6,65%, iar suma astfel disponibilizată din încasarea de la călători să se constituie în taxă specială pentru finanţarea investiţiilor în mijloace de transport public”, a mai precizat Neag.

Ultimele Stiri
abonare newsletter