monitorulcj.ro Menu

Punctul de pensie este de 581 de lei

Potrivit reprezentantilor Casei de Pensii Cluj, cotele de contributii de asigurari sociale nu se vor modifica pina la data de 30 noiembrie 2008. Dar, incepind cu veniturile lunii decembrie 2008, acestea vor fi de 27,5% pentru conditiile normale de munca, 32,5% pentru conditii deosebite de munca si 37,5% pentru conditii speciale de munca.     „Cota de contributie individuala de asigurari sociale ramine la 9,5%, indiferent de conditiile de munca, iar diferenta dintre cotele de contributie de asigurari sociale aprobate prin lege, in functie de conditiile de munca si cota de contributie individuala de asigurari sociale, se suporta de angajator. In cota de contributie individuala de asigurari sociale este inclusa si cota de 2% aferenta fondurilor de pensii administrate privat“, a precizat Vasile Dolean, director executiv al Casei de Pensii Cluj.     Nivelul minim al venitului asigurat lunar in cazul asiguratilor care depun declaratie de asigurare sau incheie contract de asigurare este de 388 lei. De asemenea, in anul 2008, cuantumul ajutorului de deces in cazul decesului asiguratului sau pensionarului este de 1.550 de lei, iar in cazul decesului unui membru de familie al asiguratului sau pensionarului este de 775 de lei.     Cuantumul fix al indemnizatiei pentru insotitor in cazul pensionarilor de invaliditate incadrati in gradul I de invaliditate se stabileste in anul 2008 la nivelul salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata, respectiv 500 de lei.     Reprezentantii Casei de Pensii Cluj au precizat ca, incepind cu 1 ianuarie 2008, cuantumul indemnizatiei pentru pensionarii din sistemul public de pensii, membri ai uniunilor de creatori, se modifica ori de cite ori se modifica pensia titularului, ca urmare a modificarii valorii punctului de pensie, dar nu va putea depasi doua salarii de baza minime brute pe tara, garantate in plata.     De asemenea, indemnizatiile lunare acordate persoanelor refugiate vor fi in cuantum de 100 de lei pentru fiecare an de stramutare, in cazul titularilor, iar pentru sotii si urmasi, cuantumul indemnizatiei este de 100 de lei lunar.

comments powered by Disqus