Social

Muncă în plus pentru asistenţii sociali

Guvernul a aprobat, miercuri, o Hotărâre care aduce o serie de schimbări modului de creștere și îngrijire a copiilor cu cel puțin un părinte plecat la muncă în străinătate. Cea mai grea sarcină va fi a asistenţilor sociali.

Odată cu noua Hotărâre sunt menționate modalitățile concrete prin care şcolile şi instituţiile de asistență socială trebuie să colaboreze în sprijinul acestei categorii de copii. Potrivit actului normativ, serviciul public de asistență socială va solicita în ultimul trimestru al fiecărui an şcolilor aflate pe raza lor administrativ-teritorială, informații cu privire la copiii cu un singur părinte plecat în străinătate; cu ambii părinți plecați în străinătate; cu părintele unic susținător plecat în străinătate;    reveniți în țară după o experiență de migrație de cel puțin 12 luni.

Şcolile vor trimite serviciului public de asistență socială listele nominale cu toți copiii aflați în aceste situații, în cel mult 15 zile de la solicitare. Listele vor cuprinde, de asemenea, datele personale și adresele de domiciliu ale copiilor și ale familiilor acestora. După primirea datelor, serviciul de asistență socială are obligația de a se deplasa la domiciliul copilului și de a verifica dacă părintele plecat în străinătate a notificat, conform legii, plecarea sa, precum și desemnarea unei persoane eligibile pentru îngrijirea copilului.


În primele 6 luni de la nominalizarea persoanei, serviciu public de asistență socială va vizita o dată la două luni domiciliul persoanelor desemnate, în vederea informării și consilierii acestora privind răspunderea ce le revine în creșterea și îngrijirea copilului. Ulterior, vizitele vor fi realizate semestrial.

Potrivit actului normativ, reprezentantul serviciului public de asistență socială urmărește randamentul școlar al copilului și, în cazul scăderii acestuia, îl informează în scris pe învățător sau diriginte care are obligația de a solicita sprijinul consilierului școlar. Nu în ultimul rând,  reprezentantul serviciului public de asistență socială va solicita sprijinul unui psiholog sau al direcției generale de asistență socială și protecția copilului atunci când există suspiciuni de afectare a stării emoționale a copilului.


De asemenea, prin noile modificări legislative se are în vedere identificarea copiilor care se află în situații de risc de separare de familie.

Ultimele Stiri
abonare newsletter