Social

Câți străini locuiesc în Cluj?

Cei mai mulți cetățeni străini care locuiesc în Cluj provin din Franța, Italia, Republica Moldova, Germania și Tunisia, potrivit unui raport al Serviciului pentru Imigranți al județului Cluj.

La sfârşitul lunii martie 2015, în evidenţele serviciului se aflau înregistraţi 6267 cetăţeni Non-UE şi cetăţeni ai statelor membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi Confederaţiei Elveţiene, proveniţi din 114 ţări ale lumii. Cei mai mulţi cetăţeni străini aflaţi în judeţul Cluj, provin din: Franţa (868), Italia (688). Republica Moldova (508), Germania (476) şi Tunisia (301).

În ceea ce priveşte admisia în România, în perioada de referinţă au fost depuse spre avizare un număr de 27 de invitaţii, dintre care 11 au fost aprobate, 5 fiind respinse, celelalte rămânând în curs de soluţionare.


De asemenea, au fost primite 13 cereri pentru emiterea de avizelor de muncă, pentru lucrători angajaţi sau detaşaţi, fiind eliberate 10 autorizaţii de muncă, 3 solicitări fiind respinse

Aproape 700 de cereri de prelungire a dreptului de şedere

Potrivit aceleși surse, în aceeaşi perioadă au fost primite 696 cereri prin care s-a solicitat prelungirea dreptului de şedere temporară sau permanentă, înregistrarea rezidenţei temporare sau aprobarea rezidenţei permanente în România, schimbare reşedinţei, cereri de reîntregire a familiei, invitaţii etc., dintre care  442 au fost depuse de cetăţeni ai statelor terţe şi 254 de cetăţeni ai spaţiului UE şi SEE şi au fost emise 598 documente care atestă rezidenţa pe teritoriul României.


De asemenea, ‚în perioada analizată a fost revocat dreptul de şedere pentru 20 de cetăţeni din state terţe, care nu mai îndeplineau condiţiile care au stat la baza eliberării documentelor de rezidenţă.

29 de străini, prinsi cu şedere ilegală

În ceea ce priveşte activitatea de prevenire şi combatere a şederii ilegale a străinilor pe teritoriul României, a muncii nedeclarate şi a actelor care pot aduce atingere siguranţei publice, în trimestrul I 2015, poliţiştii Serviciului pentru Imigrări al judeţului Cluj au depistat, cu şedere ilegală în România, un număr de 37 de cetăţeni străini, dintre care pentru 8 a fost reglementat  dreptul de şedere, ceilalţi 29 fiind îndepărtaţi de pe teritoriul României. Totodată, aceştia au fost sancţionaţi contravenţional, fiind aplicate amenzi în suma totală de 35.000 lei şi 6 avertismente.


Cei 29 de cetăţeni străini, menţionaţi mai sus, au fost îndepărtaţi de pe teritoriul României, prin emiterea de decizii de returnare, iar în 5 cazuri s-a dispus şi măsura interzicerii intrării în România pe perioade între 3 luni şi 2 ani.

Ultimele Stiri
abonare newsletter