Educație

Ce competențe digitale trebuie să aibă un inspector școlar? Să știe să trimită un email!

Singura probă de competenţe digitale la concursul de inspectori şcolari generali este cea de trimitere a unui email, potrivit metodologiei de concurs publicată în Monitorul Oficial.

Ce competențe digitate trebuie să aibă un inspector școlar? Să știe să trimită un email!

Punctajul acordat este de 1,5 punte pentru această operaţiune, valorează 15% din nota finală a probei scrise. Punctajul este similar celui acordat pentru toată rubrica de formare a acelui profesor, de la evaluarea CV-ului, potrivit Metodologiei de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiilor de inspector şcolar general, inspector şcolar general adjunct din inspectoratele şcolare şi de director al casei corpului didactic.

Examenul vine cu câteva noutăţi faţă de concursurile trecute, potrivit analizei Edupedu.ro.


Cât va dura testul grilă?

Testul grilă pentru funcţiile de inspector şcolar general va avea o durată de 50 de minute şi nu 30 de minute, cum era la precedentul concurs, atât această probă, cât şi cea a interviului vor fi filmate.

Evaluarea CV-ului candidaţilor va fi făcută corelând ceea ce a scris candidatul în document cu actele, certificatele şi adeverinţele depuse în dosarul de înscriere, dosar depus atât online cât şi în format letric.


În cadrul concursului comisia va evalua mai întâi CV-ul candidatului conform unel grile stabilite, apoi are loc proba scrisă care constă în rezolvarea unui test grilă de 10 întrebări, din care doar 2 întrebări într-o limbă străină aleasă de candidat. Punctajul pentur grile, 0,85 puncte fiecare

Cel mai mult se punctează însă „expedierea la o adresă e email indicată de comisia de concurs a testului grilă rezolvat” – 1,5 puncte.


Candidații trebuie să depună fizic dosarul

Cu toate că, aparent, încărcarea online a tuturor documentelor ar însemna debirocratizarea acestui concurs şi respectarea normelor de distanţare socială, candidaţii sunt apoi obligaţi ca la prima probă să depună şi în format letric tot dosarul de concurs, cu toate actele depuse deja online.

Ultimele Stiri
abonare newsletter