Educație

UBB militează pentru creșterea calității sistemului preuniversitar. Ce alte opinii s-au format la reunirea Consorțiului Universitaria

Consorțiul Universitaria s-a reunit la Universitatea din București, în perioada 23-25 noiembrie 2018, în cadrul întâlnirilor periodice.

Universitățile membre ale Consorțiului, respectiv Universitatea din București, Universitatea "Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași, Academia de Studii Economice din București și Universitatea de Vest din Timișoara, militează pentru promovarea de către Ministerul Educației Naționale (MEN) a unei abordări strategice, respectiv asigurarea unui pact național pentru învățământul superior și pentru cercetare, cu obiective strategice prioritizate și orientate pe termen lung, de minimum 20 de ani.

Reprezentanții Consorțiului solicită revenirea la cele trei categorii de universități: de cercetare avansată și educație, de educație și cercetare științifică și cele centrate pe educație, dar și renunțarea la politicile de generalizare prin compromisuri în sfera calității învățământului. Totodată, cele cinci universități vor solicita MEN operarea unor schimbări legislative care să permită accesul la Joint Degree, simplificarea procedurilor pentru Double Degree și finanțare suplimentară pentru universitățile din România care aplică în vederea constituirii de Rețele Universitare Europene.


S-a solicitat, de asemenea, creșterea calității sistemului preuniversitar de învățământ din România prin introducerea dublelor specializări la nivelul programele academice de studiu care oferă profesionalizare și calificare superioară pentru profesia didactică. Membrii Consorțiului doresc să se implicae în proiectele naționale coordonate de către Autoritatea Națională a Calificărilor pentru definirea calificărilor universitare, proiectarea rezultatelor învățării și pentru stabilirea criteriilor de alocare a locurilor finanțate de la bugetul de stat.

Cele cinci universități vor realiza un demers comun către MEN pentru fundamentarea cerinței de exceptare a universităților de la obligația de a diminua cheltuielile materiale cu 10% până la sfârșitul anului 2018 conform OUG 90/2017, dar și angajarea fermă a MEN la plata obligațiilor pentru Legea 85/2016, reiterată prin Legea 95/2018, adaptată la inflație, și pentru Legea 153/2017.

abonare newsletter