Educație

Violenţa fizică din şcoli se va sancţiona; elevii vor putea fi exmatriculați, dar este interzisă certarea lor în fața clasei!

Violenţa fizică sub orice formă din şcoli se va sancţiona, iar exmatricularea elevilor se poate face doar în situaţii foarte grave, cu drept de reînscriere în anul şcolar următor, în aceeaşi unitate de învăţământ.

sursă foto Pixabay sursă foto Pixabay

 

Acest amendament al PNL, PSD şi Ministerului Educaţiei, însuşit de celelalte grupuri parlamentare, a fost adoptat luni de Comisia de învăţământ a Camerei Deputaţilor.


Potrivit amendamentului, analiza disciplinară poate fi iniţiată de personalul şcolar în urma unei încălcări a regulamentelor unităţii de învăţământ preuniversitar sau a comportamentului inadecvat al elevului. Elevul şi părinţii/tutorii legali sunt informaţi cu privire la natura încălcării şi sunt convocaţi la o întâlnire formală.

Elevii au dreptul la apărare şi nu pot fi supuşi unor sancţiuni colective. Pentru a putea fi sancţionaţi, faptele trebuie să se petreacă în perimetrul unităţii de învăţământ, în cadrul activităţilor extraşcolare sau în cadrul activităţilor desfăşurate în mediul online.


Sancţiunile ce pot fi aplicate elevilor, în funcţie de gravitatea faptei, sunt: observaţie individuală; mustrare scrisă; retragerea temporară sau pe durata întregului an şcolar a burselor de care beneficiază elevul; mutarea disciplinară la o clasă paralelă din aceeaşi unitate de învăţământ; suspendarea elevului pe o durată limitată de timp; preavizul de exmatriculare; exmatricularea cu drept de reînscriere, în anul şcolar următor, în aceeaşi unitate de învăţământ; exmatricularea cu drept de reînscriere, în anul şcolar următor, în altă unitate de învăţământ; exmatricularea fără drept de reînscriere pentru elevii din învăţământul postliceal. Aceste sancţiuni pot fi însoţite şi de scăderea notei la purtare.

Toate sancţiunile aplicate se comunică individual, în scris, atât elevilor, cât şi părinţilor/tutorilor legali. Sancţiunea se aplică din momentul comunicării acesteia sau ulterior, după caz.


Sancţionarea elevilor sub forma mustrării în faţa colectivului clasei sau al şcolii este interzisă în orice context.

Violenţa fizică sub orice formă se sancţionează conform dispoziţiilor legale în vigoare, prevede amendamentul.


Mutarea disciplinară la o clasă paralelă din aceeaşi unitate de învăţământ, suspendarea elevului pe o durată limitată de timp, preavizul de exmatriculare, exmatricularea cu drept de reînscriere, în anul şcolar următor, în aceeaşi unitate de învăţământ, exmatricularea cu drept de reînscriere, în anul şcolar următor, în altă unitate de învăţământ, nu se pot aplica în învăţământul primar.

Preavizul de exmatriculare şi exmatricularea cu drept de reînscriere, în anul şcolar următor, în aceeaşi unitate de învăţământ se pot aplica în învăţământul obligatoriu numai în situaţii foarte grave, când prezenţa elevului în şcoală pune în pericol siguranţa elevilor sau a personalului din şcoală, afectând dreptul la educaţie, respectiv la muncă.


Suspendarea elevului se poate realiza pentru o durată de maxim 5 zile lucrătoare. Un elev nu poate fi suspendat pe durata unui an şcolar pentru mai mult de 15 zile lucrătoare.

Elevii care au fost sancţionaţi beneficiază de consiliere, intervenţie psihologică şi psihoterapie, precum şi de activităţi remediale.

Elevii care se fac responsabili de deteriorarea sau sustragerea bunurilor unităţii de învăţământ sunt obligaţi să acopere toate cheltuielile ocazionate de lucrările necesare reparaţiilor sau, după caz, să restituie bunurile ori să suporte toate cheltuielile pentru înlocuirea bunurilor deteriorate sau sustrase.În cazul distrugerii sau deteriorării manualelor şcolare primite gratuit, elevii vinovaţi înlocuiesc manualul deteriorat cu un exemplar nou, corespunzător disciplinei, anului de studiu şi tipului de manual deteriorat. În caz contrar, elevii vor achita contravaloarea manualelor respective. Elevii nu pot fi sancţionaţi cu scăderea notei la purtare pentru distrugerea sau deteriorarea manualelor şcolare.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI:

Soluții radicale pentru a stopa violența în școli. Exmatricularea elevilor pentru indisciplină, fără telefoane mobile, interzicerea părăsirii țării în timpul școlii, doar în vacanțe, părinții obligați la despăgubiri către profesorii umiliți

Peste 15.000 de cazuri de violență domestică în primele luni ale anului. Departamentul de Stat al SUA: O problemă serioasă pe care Guvernul nu a abordat-o în mod eficient

Profesorii cercetați pentru violență fizică sau verbală nu vor mai putea să le predea elevilor. Salariul scapă neatins

Ultimele Stiri
abonare newsletter