Anunțuri

Distribuție Energie Electrică Romania, demarează, începând cu luna august (a.c), o acțiune de înlocuire a contoarelor clasice cu contoare inteligente, în judetul Cluj (P)

În cadrul acestei operațiuni, contoarele aflate în apartamentele/proprietatea utilizatorilor sau în scările de bloc din localitățile menționate în tabelul de mai jos vor fi schimbate cu unele noi.

Costurile sunt suportate integral de către Distribuție Energie Electrică Romania, în calitate de beneficiar și  prezintă o serie de avantaje pentru consumatori:

 - Transmiterea automată a datelor de măsurare aferente consumului, adică renunțarea la citirea manuală a contorului cu personal uman, eliminând astfel eventualul disconfort presupus de acordarea accesului pe proprietatea utilizatorului;


 - Facturarea pe baza consumului real fără a fi nevoie de ajustări și de proceduri complexe legate de estimarea si regularizarea consumurilor;

 - Monitorizarea evenimentelor legate de calitatea energiei distribuite;


- Reducerea duratei şi simplificarea procesului de schimbare a furnizorului;

 - Reducerea duratei de repunere sub tensiune (de la distanta), urmare unei eventuale proceduri de deconectare.


Înlocuirea contoarelor se face în baza unui Ordin de serviciu nominal, în prezența utilizatorului, în condițiile legii, de către personalul propriu, sau al unei societăți terțe, autorizat și instruit în acest sens și care are obligația de a se legitima înainte de începerea lucrării.

Vă rugăm să facilitați accesul lucrătorilor în casa scării sau pe proprietatea dumneavoastră, în condițiile de mai sus, în vederea executării lucrărilor în bune condiții.


Reamintim că, potrivit prevederilor Ordinului ANRE nr. 235/2019 privind Regulamentul de furnizare a energiei electrice la clienții finali - Art. 31 clientul final are obligația de a permite „accesul reprezentantului operatorilor de distribuție în scopul de a presta activitatea (...) de a monta, sigila, întreține, verifica, înlocui sau citi indexul grupului de măsurare, precum și de a menține” echipamentele aflate în gestiunea DEER, amplasate pe proprietatea clientului final. Conform Ordinului ANRE nr. 90/2015, operatorul de distribuție are drept de „acces în incinta unde este amplasat locul de consum al utilizatorului, pentru verificarea grupurilor de măsurare”.

Ne cerem scuze pentru eventualele neplăceri cauzate pe parcursul desfășurării lucrărilor şi vă mulțumim pentru înțelegere.


IMPORTANT !

Recomandăm consumatorilor să permită accesul în scara blocului sau pe proprietate doar acelor persoane care prezintă legitimație de serviciu și/sau împuternicire din partea Distribuție Energie Electrica Romania.

Echipele vor respecta masurile antiCovid-19!

Lista localităților in care se vor înlocui contoarele clasice cu contoare inteligente de energie electrica in județul Cluj se regăsește în galeria foto a informarii DEER.

Ultimele Stiri
abonare newsletter