Anunțuri

ANUNȚ DE PRESĂ - Semnarea contractului de finanțare pentru proiectul de investiții „CREȘTEREA COMPETITIVITĂȚII S.C. HOUSE DESIGN S.R.L.” Cod SMIS 110078 - proiect co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

ANUNȚ DE PRESĂ

30.08.2018


 

Programul Operațional Regional 2014 – 2020


Semnarea contractului de finanțare pentru proiectul de investiții

„CREȘTEREA COMPETITIVITĂȚII S.C. HOUSE DESIGN S.R.L.”


Cod SMIS 11007

- proiect co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională –


 

       HOUSE DESIGN S.R.L., cu sediul în Localitatea Cluj-Napoca, Str. Cojocnei, nr. 2, ap. 49, județ Cluj și Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management și Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest în calitate de Organism Intermediar, au semnat la data de 03.05.2018 contractul de finanțare nr. 1939/03.05.2018, în valoare totală de 3.385.639,18 lei, care se estimează că va avea ca rezultat, achiziționarea de echipamente performante, participarea la un târg internațional, eficientizarea iluminatului în spațiile de producție, optimizarea funcționării fluxurilor tehnologice, minimizarea la sursă a deșeurilor generate și angajarea de persoane din categorii defavorizate.


       Proiectul, care primește finanțare din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020, Axa Prioritară 2„Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiții 2.2. – „Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor”, va fi implementat în perioada 01.01.2017 – 30.04.2020, în localitatea Cluj-Napoca, Str. Gladiolelor, nr. 1, județ Cluj.

       Valoarea totală a proiectului este de 3.385.639,18 lei, din care valoarea finanțării nerambursabile este de 1.870.695,07 lei, după cum urmează: din Fondul European de Dezvoltare Regională – 1.590.090,81 lei şi Bugetul Naţional – 280.604,26 lei.     

       Programul Operațional Regional 2014–2020 este Program Operațional finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regionala care își propune ca obiectiv general creșterea competitivității economice și îmbunătățirea condițiilor de viață ale comunităților locale și regionale, prin sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri, infrastructurii și serviciilor, pentru dezvoltarea durabilă a regiunilor, astfel încât acestea să își poată gestiona în mod eficient resursele și să își valorifice potențialul de inovare și de asimilare a progresului tehnologic.

       HOUSE DESIGN S.R.L. are ca obiect de activitate fabricarea de mobilă.

 

Date de contact:

S.C. HOUSE DESIGN S.R.L.

POP CĂTĂLIN-MIHAI

Manager General

Municipiul Cluj Napoca, Str. Gladiolelor, nr. 1, județul Cluj

Tel. 0741137121, e-mail: housedesign25@gmail.com

 

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanţat din Fondul European

de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020

 

www.inforegio.ro      |     facebook.com/inforegio.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

 

 

abonare newsletter