Actualitate

Angajații ROMGAZ vor fi vaccinați ANTI-COVID19 în etapa a 2-a

Angajații ROMGAZ vor fi vaccinați împotriva COVID-19 în etapa a 2-a a campaniei naționale

Strategia de vaccinare împotiva COVID-19 în Româniaîşi propune să asigure accesul cetăţenilor la   vaccinarea împotriva COVID-19  în  condiţii de siguranţă,  eficacitate şi  echitate  pentru prevenirea infecţiei cu SARS-CoV-2 şi limitarea pandemiei de COVID-19 pe teritoriul ţării.

Salariaţii ROMGAZ aparţin conform HG  nr.  1031/2020  categoriei  depersonal  din  sectorul economic  vital, fiind  eligibili pentru  înscrierea  în etapa  a  II-a  de  vaccinare  împotriva  COVID-19, ROMGAZ  fiind  unul  dintre  cei mai  mariproducătorişi  principal  furnizor  de  gaze  naturale  din Romania, darşi producător de energie electrică.


ROMGAZ  are  în  vedere respectarea dreptului la ocrotirea sănătăţiişi asigurarea echităţii în alocarea şi distribuirea vaccinurilor, aşadara transmis  în  repetate  rânduri  prin  intermediul canalelor  interne  de  comunicare, informările oficiale şi recomandările autorităţilornaţionale abilitate referitor  laimpactul  virusului COVID-19 asupra populaţiei şi la programul naţional de vaccinare pentru    combaterea  acestuia.

ROMGAZ  consideră  că  astfel  a  acţionat  cu responsabilitate faţă de situaţia cauzată de pandemia COVID-19 şi cu respect faţă de dreptul fiecărui salariat de a a-şi exprima opţiunea de a se vaccina sau nu. ROMGAZ şi-a asumat rolul responsabil, ca în urma opţiunii voluntare a fiecărui salariat de a se vaccina, să înscrie datele de identificareîn platforma oficială dedicată programului de vaccinare, fiind un angajament de a înlesni pentru salariaţii companieicare vor să se vaccineze, includerea acestora în etapa a II-a a programului de vaccinare la nivel naţional.


Important de menţionat este faptul că oficialităţile, organizaţiilenaţionale şi internaţionale pentru protecţia sănătăţii, specialiştişi cercetătoriai domeniului medical, recomandă vaccinarea împotriva COVID-19, dar ROMGAZ respectă dreptul fiecărui salariat de a alege voluntar şi asigură salariaţii că, din partea companieinu vor exista repercursiuni de nicio natură şi sub nicio formă asupra celor care au optat să nu se vaccineze în această etapă sau în oricare alt momentcuprins în programul naţional de vaccinare. Ne dorim ca fiecare salariat să rămână sănătos, să fie ocolit de această afecţiune periculoasă şi să trecem împreună cu bine peste această perioadă dificilă.

abonare newsletter