Actualitate

Ghid pentru revenirea la muncă. Ce reguli trebuie să respecte angajații și angajatorii de mâine

Ministerul Muncii a publicat un Ghid pentru revenirea la muncă în condiții de siguranță pentru angajați și angajatori.

Ghid pentru revenirea la muncă. Ce reguli trebuie să respecte angajații și angajatorii de mâine

În ghidul întocmit de minister sunt specificate măsurile ce trebuie luate atât de angajatori, cât și de angajați, pentru evitarea răspândirii coronavirusului

„După o perioadă restrictivă, generată de pandemia de COVID - 19, care a avut un impact puternic în viețile tuturor, România se întoarce la muncă. Acest ghid vine în sprijinul angajaților și al angajatorilor din sectorul public și din sectorul privat, încercând să aducă soluții și recomandări pentru desfășurarea activității de muncă în condiții de siguranță dar și măsuri aplicabile în diverse situații potențiale cu care aceștia se pot confrunta la locul de muncă”, se arată în Ghidul realizat de Ministerul Muncii.


Vă prezentăm măsurile recomandate de Ministerul Muncii, cu privire la revenirea angajaților la locurile de muncă:

Ce măsuri trebuie să ia angajatorul

Angajatorul informează angajații cu privire la precauțiunile universal valabile :


- menținerea distanței sociale de minimum 1,5 metri în toate zonele publice;

- menținerea igienei riguroase a mâinilor, cu apă și săpun, timp de cel puțin 20 de secunde sau cu dezinfectanți avizați, ori de câte ori este nevoie;


- evitarea atingerii feței cu mâinile nespălate/nedezinfectate;

- menținerea igienei respirației: tuse și/sau strănut ( în plica cotului sau în servețel de unică folosință), rinoree (în șervețel de unică folosință)


- afișează , la intrare și în cele mai vizibile locuri din unitate , regulile de conduită obligatorie pentru angajați și pentru toate persoanele care intră în spațiul organizat de angajator, cu privire la prevenirea îmbolnăvirilor cu corona virusul SARS C o V – 2 ;

- informează angajații, prioritar prin mijloace electronice, cu privire la riscurile de infectare și de răspândire a virusului, la măsurile de protecție și la regulile de distanțare socială care se aplică în cadrul unității, precum și cu privire la regulile pentru gestionarea situațiilor în care angajații sau alte persoane care au acces la locul de muncă prezintă simptome ale infectării cu coronavirusul SARS CoV - 2 ;


- poate asigura echipamente individuale specifice de protecție împotriva răspândirii coronavirusului SARS CoV – 2 (mască de protecție, mănuși) prin consultare cu responsabilul cu SSM, în funcție de specificul activității; În cazul angajatorilor cu un număr mai mare de 50 de angajați care desfășoară activitatea în același spațiu de lucru , angajatorul poate individualiza programul de lucru al angajaților , astfel încât între aceștia să se asigure existența unui interval de minimum o oră la începerea și la terminarea programului de muncă, pe parcursul a minimum trei ore, în tranșe de cel puţin 20% din personal, fără a afecta durata programului normal de lucru ;

- măsura are în vedere inclusiv spațiile de lucru cu mai mult de 50 de angajați, indiferent dacă salariații aparțin unor angajatori diferiți, fără a afecta durata programului normal de lucru;

- dezinfectează,utilizând substanțe aprobate pentru combaterea coronavirusul SARS Cov - 2, în mod regulat, spațiile comune și spațiile de lucru din instituție (minimum o dată pe săptămână și de câte ori este necesar);

- achiziționează instrumente de verificare a temperaturii pentru triajul angajaților la începerea programului de lucru și de câte ori este necesar pe parcursul programului;

- desemnează un responsabil pentru triajul observațional și verificarea temperaturii la intrarea în incintă;

- asigură culoare speciale de circulație pentru angajați, în vederea evitării aglomerației în interiorul clădirii;

- stabilește consultări cu reprezentanții angajaților cu responsabilități specifice în domeniul securității și sănătății în muncă și, după caz, cu membrii Comitetului de Securitate și Sănătate în Muncă;

- asigură comunicarea permanentă cu medicul/serviciul de medicina muncii pentru a monitoriza starea de sănătate a angajaților, astfel încât aceștia să poată beneficia de măsuri preventive prevăzute la nivel național pentru combaterea răspândirii coronavirusului SARS CoV - 2; dezinfectează, regulat, balustradele, mânerele ușilor și ferestrelor din unitate;

- separă circuitele de intrare de cele de ieșire de la sediul companiei/instituției, acolo unde este posibil;

- se asigură că , în sediul unității, furnizorii externi, companiile externe, subcontractanții, persoanele care intră în sediu/publicul/beneficiarii serviciilor prestate/clienții respectă măsurile de protecție stabilite de acesta; atenţie sporită pentru angajatorii cu un număr mai mare de 50 de angajaţi

- asigură acordarea pauzelor de masă eșalonat, cu respectarea distanței de minimum 1,5 metri între angajați;

- asigură continuarea activității profesionale la distanță , de câte ori este posibil;

- asigură organizarea reîntoarcerii la locul de muncă etapizat, în funcție de caracteristicile epidemiologice locale;

- poate crea spații special amenajate pentru angajații care aparțin grupurilor vulnerabile (persoane cu boli cronice, persoane cu vârstăpeste 65 ani);

- amenajează spațiul de lucru (birouri), astfel încât să se poată păstra distanța fizică între angajați, prin stabilirea unui număr fix de persoane care pot lucra în aceeași încăpere și montarea, acolo unde este posibil, a unor separatoare de plastic între birouri;

- amplasează dozatoare cu soluții dezinfectante la intrarea în unitate, precum și în fiecare sector al locului de muncă;

- limitează deplasările în afara companiei/instituției, atunci când acestea nu sunt esențiale;

- pune la dispoziția angajaților produse de igienă personală (săpun, dezinfectant pentru mâini, etc.) și produse pentru dezinfectarea suprafețelor.

Măsurile luate de anagajați

- în cazul muncii la domiciliu sau a telemuncii, angajații își desfășoară activitatea sub coordonarea angajatorului și în conformitate cu pregătirea și instruirea lor, precum şi cu instrucțiunile primite din partea angajatorului, în condiții de siguranță ;

- anunță imediat angajatorul dacă prezintă, la începutul sau în timpul programului de lucru, simptome ale infectării cu corona virusul SARS CoV- 2 (tuse, strănut, rinoree, dificultăți respiratorii, febră, stare generală alterată ) ;

- RĂMÂNE ACASĂ dacă , înaintea începerii programului de lucru, prezintă simptome ale infectării cu coronavirusul SARS CoV- 2!

GHIDUL intergal poate fi citit AICI!

CITEȘTE ȘI

NOI REGULI pentru desfășurarea transporturilor în timpul stării de alertă. De ce trebuie să țineți cont când vă deplasați cu autobuzul, trenul sau avionul

 

abonare newsletter