Actualitate

Consiliul Județean Cluj, consultare publică privind finanțările nerambursabile pe anul 2019

Consiliul Judeţean Cluj supune spre consultare publică proiectele de hotărâre pentru aprobarea Regulamentelor de acordare a finanţărilor nerambursabile din bugetul judeţului Cluj.

Vizate sunt organizaţiile, asociaţiile şi fundaţiile neguvernamentale fără scop lucrativ, precum şi entităţile publice care implementează programe şi proiecte din sfera tineretului şi activităţilor socio-educaţionale, a sportului, culturii şi cultelor religioase recunoscute în România. În acest scop, proiectele de hotărâre sunt postate şi pot fi consultate pe site-ul Consiliului Judeţean Cluj.

Astfel, pentru a veni în sprijinul entităţilor care intenţionează să depună proiecte în conformitate cu prevederile Legii 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi non-profit de interes general, dar şi pentru a evita anumite dificultăţi de genul celor care au apărut în trecut în acest domeniu, Consiliul Judeţean Cluj anunță inițierea unor modificări ale vechilor Regulamente.


În acest sens, Consiliul Județean procedează la stabilirea unor punctaje pentru fiecare criteriu și a unui algoritm de calcul detaliat care să conducă la evaluarea și selectarea proiectelor, respectiv introducerea unei noi clauze în contractul de cofinanțare a structurilor sportive.

„Reamintim, în acest context, faptul că nivelul sumelor alocate din bugetul judeţului Cluj pentru finanţarea nerambursabilă a proiectelor şi programelor ONG-urilor în ultimii cinci ani a fost după cum urmează:


- domeniul Tineret și activități socio-educaționale: 2014 – 450.000 lei, 2015 – 800.000 lei, 2016 – 700.000 lei, 2017 – 500.000 lei și 2018 – 500.000 lei;

- domeniul Cultură: 2014 – 550.000 lei, 2015 – 500.000 lei, 2016 – 600.000 lei, 2017 – 500.000 lei și 2018 – 500.000 lei;


- domeniul Sport: 2014 – 1.200.000 lei, 2015 – 1.500.000 lei, 2016 – 1.700.000 lei, 2017 – 1.200.000 lei și 2018 – 1.200.000 lei și

- domeniul Culte: 2014 – 1.300.000 lei, 2015 – 1.100.000 lei, 2016 – 3.000.000 lei, 2017 – 2.000.000 lei și 2018 – 2.000.000 lei.


Totodată, în anul 2015 forul administrativ județean a alocat 300.000 lei pentru proiectul Clujul Capitala Tineretului, iar pentru a marca în mod corespunzător Centenarul Marii Uniri, în anul precedent, Consiliul Județean Cluj a alocat proiectelor dedicate acestui domeniu suma de 300.000 lei”, se arată într-un comunicat remis de Consiliul Județean Cluj.

abonare newsletter