Actualitate

JOC PERVERS și PIERDERI de MILIOANE DE EURO. TIȘE vrea să REZILIEZE contractul cu UTI să-și ascundă propria vină. Adio parcare și hotel la aeroport?

Proiectul construirii unui parking suprateran în perimetrul Aeroportului Cluj și a unui hotel a fost abandonat 7 ani de zile. Inclusiv Curtea de Conturi a imputat Consiliului Judeţean (CJ) Cluj pierderi de 2,04 milioane de euro prin neîncasarea redevenţei pentru parkingul şi hotelul care trebuiau construite de firma UTI.

După ce nu a fost în stare să predea la timp amplasamentul pentru construirea unei parcări și a unui hotel la aeroport, Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj, vrea să rezilieze contractul cu firma UTI.

Din cauza faptului că județul Cluj, prin Consiliul Județean, nu a predat în 2010 (când președinte al CJ Cluj era tot Alin Tișe) amplasamentul stabilit, în anul 2011 s-a convenit suspendarea temporară  a  construirii parcării și a hotelului.


Acum, Consiliul Județean a inițiat un proiect de hotărâre care, sub pretextul necesității trecerii unor imobile din administrarea forului județean în administrarea Aeroportului Internaţional  Avram Iancu Cluj, reprezintă de fapt încercarea instituției de a transfera vina neconstruirii parkingului și a hotelului în sarcina firmei UTI.

Trebuie spus că proiectul, care se va discuta în ședința de săptămâna viitoare a Consiliului Județean, a fost propus și poartă semnătura vicepreședintelui Marius Mînzat, spre deosebire de celelalte, care într-o majoritate covârșitoare, poartă semnătura președintelui Alin Tișe.


Consiliul Judeţean i-a dat cu ţârâita teren lui UTI

În 2010, se încheia un contract între Consiliul Județean Cluj și SC UTI Parking & Hotel Management SRL pentru construirea unui parking etajat și a unui hotel. Un an mai târziu, în 2011, au fost suspendate obligațiile firmei UTI de construire a parking-ului auto etajat și a hotelului până la data când Consiliul Județean va preda amplasamentului necesar construirii acestora.

Suspendarea obligaţiei SC UTI Parking & Hotel Management S.R.L. de construire a parkingului etajat a fost determinată de existenţa pe amplasamentul atribuit în vederea edificării parkingului, a mai multor imobile care asigurau desfăşurarea activităţii Direcţiei Generale a Vămii, a Unităţii Speciale de Aviaţie din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor, precum şi a unor societăţi care realizau activităţi conexe aviaţiei, generatoare de venituri pentru Aeroport, în temeiul unor contracte de locaţiune încheiate pentru o perioadă de cinci ani, respectiv până în anul 2016.


În ceea ce privește construirea hotelului de 4 stele, Consiliul Județean nu a putut preda amplasamentul din cauza existenței unui litigiu între judeţul Cluj şi SC Aviatrans SRL asupra terenului pe care urma să se facă accesul la hotel.

Schimb de terenuri deghizat în rezilierea contractului

În 2016, imobilele (teren și construcții) au fost trecute din administrarea Aeroportului Internaţional Avram Iancu Cluj, în administrarea Consiliului Județean Cluj, pentru a se preda amplasamentul necesar construirii parking-ului auto etajat și a hotelului către UTI.


"Consiliul Județean Cluj a efectuat demersurile efectuate în vederea relocării entităților care își desfășurau activitatea în clădirile existente pe amplasamentul necesar pentru construirea parking-ului auto etajat. Ulterior, printr-o hotărâre de Cosiliul Judeţean din 2017 a fost aprobat actul adiţional nr. 2 la contractul de concesiune încheiat între judeţul Cluj și UTI. Astfel, Consiliul Județean a comunicat în martie 2017 concesionarului acest act în vederea însușirii, ulterior urmând a fi încheiat procesul – verbal de predare – primire a amplasamentului necesar construirii parking-ului. Deoarece concesionarul nu și-a însușit actul adițional, printr-o altă adresă s-a revenit solicitându-i acestuia să ne comunice un exemplar semnat al actului adițional", se arată în proiectul de hotărâre care urmează a fi votat în ședință.

Consiliul Județean susține că UTI nu și-a îndeplinit obligația de a prelua amplasamentul, deși firma solicitase în mod expres în 2016 "predarea amplasamentului necesar construirii parking-ului auto etajat și a hotelului".


Potrivit proiectului de hotărâre, Consiliul Județean Cluj a notificat UTI că a încălcat prevederile contractuale "solicitându-i ca în termen de 30 de zile să procedeze la îndeplinirea obligațiilor asumate, respectiv de a semna actul adițional nr. 2 și implicit de a prelua terenul necesar construirii parking-ului", termenul împlinindu-se vineri, 21 iulie.

"Concesionarului i se va notifica rezilierea contractului conform căruia nerespectarea tuturor obligațiilor asumate prin contract de către concesionar, în mod culpabil și repetat (?!), dă dreptul părții lezate, concedentul, de a considera contractul pe deplin reziliat, precum și de a pretinde plata de daune-interese”, se arată în hotărâre, care se încheie cu următoarea propoziție: "în aceste condiții, pentru o utilizare eficientă a imobilelor (teren și construcții), proprietate publică a județului Cluj, este necesară trecerea acestora din administrarea Consiliului Județean Cluj în administrarea Aeroportului Internaţional Avram Iancu Cluj".

Reprezentanții firmei UTI nu au răspuns până în momentul publicării articolului la întrebările reporterului Monitorul de Cluj.

Curtea de Conturi: din vina CJ Cluj, aeroportul nu a văzut nici parcare, nici hotel

Potrivit Curții de Conturi, „concesionarea  de  lucrări  publice  pentru  proiectarea, finanțarea,  construirea, darea în exploatare și întreținerea parcărilor și a unui hotel de 4* din perimetrul  Aeroportului Internațional Avram Iancu Cluj s-a efectuat fără respectarea prevederilor legale, fiind estimate venituri nerealizate în sumă de 9.222.000 lei (2,04 milioane euro).

„În urma derulării procedurii de  atribuire  a  contractului  de  concesiune  aferent executării obiectivului «Lucrări în vederea extinderii parcării auto existente, construirii unui nou parking auto etajat și a unui hotel de 4* în perimetrul Aeroportului Internațional Cluj-Napoca» a fost  desemnat  câștigătoare  SC  UTI Facility Management SA București, valoarea redevenței pentru extindere parcare și parking a fost de 250.000 euro (fără TVA) indexată cu procentul de creștere/scădere înregistrat de traficul de pasageri pe aeroport aferent anului precedent,  iar  valoarea  redevenței  pentru  hotel până  la  punerea  în  funcțiune  de  230.898 euro/an (fără TVA) și valoarea redevenței pentru hotel după punerea în funcțiune de 12% din venitul  brut. Ca urmare a finalizării procedurii, a fost încheiat contractul de concesiune de lucrări publice în luna august 2010. Datorită faptului că județul Cluj, prin Consiliul Județeam, nu a predat amplasamentul stabilit, în anul 2011 s-a convenit  suspendarea  temporară  a  construirii parcării și a hotelului și s-a stabilit plata unei redevențe în cuantum de 66.250 euro/an, deși în documentația  de  atribuire  s-a  prevăzut  faptul  că terenul,  facilitățile  existente  și  bunurile aferente vor fi predate în starea în care se află la data respectivă și fără nici o garanție în privința posibilității de a fi utilizate”, arată auditorii.

Adio locuri de parcare?

SC UTI Parking & Hotel Management S.R.L. s-a angajat să construiască un parking auto suprateran cu o capacitate de 1.470 de locuri de parcare şi o suprafaţă construită desfăşurată de 37.800 de metri pătraţi. De asemenea, firma s-a obligat să realizeze şi o extindere a parcării existente la o capacitate minimă de 530 de locuri de parcare, în suprafaţă de circa 17.550 de metri pătraţi, lucrare deja executată şi dată în folosinţă încă din anul 2011, şi pentru care Consiliului Judeţean Cluj percepe o redevenţă totală anuală pentru exploatare în sumă de 66.250 de euro.

abonare newsletter