Actualitate

Curtea de Conturi, raport devastator pentru Consiliul Județean. Cifrele care arată bătaia de joc a funcționarilor publici pe banii clujenilor

Curtea de Conturi a descoperit prejudicii totale de peste 4 milioane de euro la Consiliul Județean Cluj pe anul 2015, constând în abateri de la legalitate, dar și venituri suplimentare nerealizate.

Curtea de Conturi a făcut public raportul privind finanțele publice locale, care arată dimensiunea dezastrului de la nivelul Consiliului Județean Cluj în anul 2015, an marcat de schimbările dese de președinți în instituție, pierderea unor finanțări europene sau nerealizarea unor proiecte vitale pentru județ.

„Abaterile de la legalitate și regularitate de natură financiar-contabilă, precum și cele prin  care  s-au  estimat  venituri  suplimentare,  respectiv  producerea  de  prejudicii  bugetelor locale, la Unitatea Administrativ Teritorială Județul Cluj s-au constatat următoarele: prejudicii - 8.761.000 lei (1,9 milioane de euro), venituri suplimentare - 9.222.000 lei (2,04 milioane euro)”, arată Curtea de Conturi în raportul citat.


Tetarom IV, o poveste ...electorală frumoasă cu plăți ilegale

În 2015, consilierii judeţeni au votat pentru renunţarea la 18 milioane de lei finanţare europeană nerambursabilă pentru realizarea parcului industrial Tetarom IV în Feleacu. Până în momentul renunţării la banii europeni, din bugetul judeţului s-au cheltuit aproximativ 2,5 milioane de lei pentru lucrări la parcul respectiv.

„Bugetul Consiliului Județean Cluj a fost prejudiciat în anul 2015, prin pierderea finanțării  execuției  obiectivului  de  investiții  «Parc  Industrial  Tetarom IV», contractată  cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin suspendarea contractului de execuție  și  prin  plata  nelegală  a  unor  materiale  (echipamente  electrice),  care nu  sunt înregistrate în patrimoniu, în valoare de 5.204.000 lei (1,1 milioane euro), aferente unor lucrări neexecutate”, se arată în documentul citat.


Din vina CJ Cluj, aeroportul nu a văzut nici parcare, nici hotel

Potrivit Curții de Conturi, „concesionarea  de  lucrări  publice  pentru  proiectarea, finanțarea,  construirea, darea în exploatare și întreținerea parcărilor și a unui hotel de 4* din perimetrul  Aeroportului Internațional Avram Iancu Cluj s-a efectuat fără respectarea prevederilor legale, fiind estimate venituri nerealizate în sumă de 9.222.000 lei (2,04 milioane euro).

„În urma derulării procedurii de  atribuire  a  contractului  de  concesiune  aferent executării obiectivului «Lucrări în vederea extinderii parcării auto existente, construirii unui nou parking auto etajat și a unui hotel de 4* în perimetrul Aeroportului Internațional Cluj-Napoca» a fost  desemnat  câștigătoare  SC  UTI Facility Management SA București, valoarea redevenței pentru extindere parcare și parking a fost de 250.000 euro (fără TVA) indexată cu procentul de creștere/scădere înregistrat de traficul de pasageri pe aeroport aferent anului precedent,  iar  valoarea  redevenței  pentru  hotel până  la  punerea  în  funcțiune  de  230.898 euro/an (fără TVA) și valoarea redevenței pentru hotel după punerea în funcțiune de 12% din venitul  brut. Ca urmare a finalizării procedurii, a fost încheiat contractul de concesiune de lucrări publice în luna august 2010. Datorită faptului că județul Cluj, prin Consiliul Județeam, nu a predat amplasamentul stabilit, în anul 2011 s-a convenit  suspendarea  temporară  a  construirii parcării și a hotelului și s-a stabilit plata unei redevențe în cuantum de 66.250 euro/an, deși în documentația  de  atribuire  s-a  prevăzut  faptul  că terenul,  facilitățile  existente  și  bunurile aferente vor fi predate în starea în care se află la data respectivă și fără nici o garanție în privința posibilității de a fi utilizate”, arată auditorii.


Cum s-au sifonat banii pe deszăpeziri imaginare și pentru firmele de casă

Curtea de Conturi mai indică prejudicii de aproape 2 milioane de lei pentru decontarea unor lucrări de deszăpezire în afara perioadei contractate și plăți nelegale de 1,1 milioane de lei firmelor de casă ale Consiliului Județean pentru modernizarea și reabilitarea drumurilor județene.
„Au fost efectuate plăți nelegale în sumă estimată de 1.873.000 lei reprezentând servicii  de  deszăpezire  a  drumurilor  județene  în  sezonul  rece  2014 –2015,  constând  în: servicii  de  transport  materiale  decontate  în  cantități  mai  mari  decât  cele real  executate, depășirea orelor de staționare a utilajelor față de cele contractate, precum și decontarea unor lucrări de deszăpezire în afara perioadei contractate. De asemenea, au fost efectuate plăți nelegale în sumă estimată de 1.123.000 lei, reprezentând lucrăride proiectare modernizare și reabilitare a drumului județean -DJ 172F (Gherla – Mica – limita județului cu Bistrița Năsăud), executate de către SC Samus Construcții  SA  Dej,  care  nu  respectă  în  totalitate  prevederile  legale (lipsă  antemăsurători, calcul de necesar materiale pentru suprafețe de drum mai mari decât cele reale, decontarea de lucrări de consolidare mai mari decât cele real executate etc.)”, se mai arată în documentul citat.

Auditorii Curții de Conturi mai reclamă și faptul că județul Cluj nu a recuperat de la Consiliul de Administrație al RAADPP Cluj, suma de 120.000 de lei, reprezentând drepturi salariale nete, dobânzi și cheltuieli de judecată câștigate în instanță și achitate către două salariate, urmare a nerespectării de către entitate a clauzelor prevăzute în contractele individuale de muncă încheiate cu acestea.


Untold, Electric Castle, We love retro, finanțări ilegale?

Ca și în cazul Primăriei Cluj-Napoca, Curtea de Conturi impută Consiliului Județean că a acordat nelegal finanțări nerambursabile unor asociații și fundații, în condițiile în care acestea au desfășurat și realizat activități care au generat profit, fiind cauzat un prejudiciu entității în sumă de 204.000 lei, după cum urmează:

Federației Share Cluj-Napoca 70.000 lei pentru proiectul ”Tineret@Cluj-Napoca 2015”
Consorțiul Studenților  din  România –Proiect „Transilvania Music Event” 30.000 lei
Asociația Student Plus – Proiect ”TiMAF –Transylvania Internațional Music and Arts Festival” 10.000 de lei
Asociația Film și Cultură Urbană - Proiecte „Festivalul internațional de film Transilvania” și Colors of Cluj Festival 53.000 de lei
Asociația Boiler – Proiect „Electric Castle” 30.000 de lei


CJ contestă raportul

Reprezentanții Consiliului Județean Cluj au declarat că au contestat în instanță raportul Curții de Conturi.

„Consiliul Judetean a înaintat Tribunalului Cluj acţiunea în contencios administrativ prin care solicită, argumentat, anularea mai multor puncte din decizia Curţii de Conturi a României. În acest context, având în vedere faptul că Decizia Camerei de Conturi Cluj nu are caracter definitiv şi executoriu, Consiliul Judeţean Cluj aşteaptă soluţionarea respectivei acţiuni aflate pe rolul Tribunalului Cluj. În mod evident, conştient fiind de obligativitatea respectării întru-totul a dispoziţiilor legale şi a hotărârilor judecătoreşti, de îndată ce va exista o astfel de decizie definitivă şi irevocabilă pronunţată de instanţele abilitate, Consiliul Judeţean Cluj va trece la punerea ei în executare”, au precizat aceștia.

Ultimele Stiri
abonare newsletter