Actualitate

Raiul pe Pământ se numeşte RAADPP Cluj

Angajaţii Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Pubic şi Privat (RAADPP) a judeţului Cluj din subordinea Consiliului Judeţean Cluj se bucură de avantaje pe care nici comuniştii nu le-au visat vreodată: concedii plătite suplimentar, “odihnă” decontată pentru ei şi familiile lor, inclusiv în străinătate.

Contractul colectiv de muncă al salariaţilor Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Pubic şi Privat (RAADPP) a judeţului Cluj arată că cei 117 angajaţi trăiesc un vis frumos.

Deşi contractul a fost încheiat pe vremea fostului director Liviu Bota, el este valabil şi în prezent, sub conducerea actualului director Mircea Avram.


Chiar de la început, la capitolul “condiţii de muncă” aflăm că “normele de muncă vor fi stabilite astfel încât să asigure un ritm normal de lucru, la o intensitate a efortului muscular sau intelectual şi o tensiune nervoasă care să nu ducă la oboseala salariatului”.

Salarii de încadrare mai mari decât limitele maxime

În ceea ce priveşte salarizarea, în contract se precizează că “pentru munca prestată fiecare salariat are dreptul la un salariu, care este confidenţial, negociat la încheierea contractului individual de muncă. Salariul cuprinde: salariul de încadrare (de bază), indemnizaţiile, sporurile şi alte adaosuri. Prin excepţie, se pot stabili salarii de încadrare mai mari decât limitele maxime, dar numai cu aprobarea Consiliului de Administrare al Regiei”.


Dintr-un alt articol află faptul că “salariul de bază pentru personalul de conducere este corespunzător funcţiei de execuţie, la care se adaugă indemnizaţia de conducere care face parte din salariul de bază”.

Sporul pentru munca desfăşurată în timpul nopţii, respectiv între orele 22.00 – 6.00, este în procent de 25% din salariul de bază. Orele suplimentare prestate de luni până vineri şi pentru orele lucrate în zilele libere în perioada repausului săptămânal sau a sărbătorilor legale se recuperează în termen de 30 de zile sau se plătesc cu un spor de 100% din salariul de bază. Sporul pentru consemn la domiciliu, din dispoziţia conducerii Regiei se acordă pentru repausurile săptămânale şi pentru sărbătorile legale. Sporul acordat pentru fiecare oră de consemn este de 15% din salariul de bază”, se mai arată în contractul colectiv de muncă.


Prime de vacanţe, indemnizaţie de concediu, decontare concedii, inclusiv pentru membrii familiei

“Adaosurile la salariile de bază sunt formate din premii acordate din fondul de premiere, constituit în procent de 15% din fondul de salariu consumat, cote părţi din profit ce se repartizează salariaţilor în conformitate cu prevederile legale, o primă de vacanţă în cuntuam de 100% din salar (salariul de bază, spor de conducere + sporul de vechime), pentru întreg personal, proporţional cu timpul prestat în Regie în anul respectiv”, se mai arată în documentul citat.

Pe durata concediului de odihnă salariaţii RAADPP au dreptul la o indemnizaţie de concediu şi la o primă de vacanţă.


Salariaţii beneficiază în timpul concediului de odihnă de o primă de vacanţă. O primă de vacanţă este în cuntuam de 100% din salariu (salariul de bază, spor de conducere + sporul de vechime), pentru întreg personal, proporţional cu timpul prestat în Regie în anul respectiv”, se mai menţionează în contractul colectiv de muncă.

Fond social pentru decontarea biletelor de odihnă şi transport, inclusiv în străinătate

Din contractul colectiv de muncă şi în conformitate cu legea bugetului, RAADPP “va asigura constituirea fondului social pentru susţinerea unor drepturi şi facilităţi materiale suplimentare ale salariaţilor”.


„Regia, împreună cu reprezentanţii sindicatului vor repartiza aceste fonduri pentru (...)  suportarea parţială a costului biletelor de odihnă, inclusiv transportul pentru salariaţii proprii şi membrii familiilor acestora, într-un cuantum de 50% din valoarea biletului, dar nu mai mult de 730 de lei, suportarea parţială a costului biletelor de tratament, inclusiv transportul pentru salariaţi într-un cuantum de 50% din valoarea biletului dar nu mai mult de 1040 lei. Pentru biletele de odihnă şi tratament în străinătate se aplică acelaşi regim”, se arată în documentul citat.

Cât sunt salariile la RAADPP

Salarii tarifare de încadrare

Personal muncitor

Muncitori necalificaţi – salariu minim: 800 lei, salariu maxim 1120 lei

Muncitori calificaţi – salariu minim 960 lei, salariu maxim 1720 lei

Şofer – salariu minim 960 lei, salariu maxim 1720 lei

Personal operativ

Paznic, îngrijitor – salariu minim 800 lei, salariu maxim 1060 lei

Funcţii administrative

Magazioner – salariu minim 960 lei, salariu maxim 1720 lei

Secretar, dactilograf, casier – salariu minim 960 lei, salariu maxim 1720

Funcţii de execuţie

Tehnician, contabil referent – salariu minim (depinde de grad) porneşte de la 1000 de lei şi poate ajunge la 1300 de lei, salariu maxim (depinde de grad) poate ajunge între 1400 de lei şi 2100 de lei

Subinginer, inginer colegiu, debutant – salariu minim între 1200 şi 1400 de lei, salariu maxim între 2300 şi 2700 de lei

Inginer diplomat, economist, consilier juridic, chimist – salariu minim între 1400 şi 1950 de lei, salariu maxim între 2700 şi 3600 de lei

Indemnizaţia de conducere

La salariul tarifar:

Director adjunct, director tehic, director economic – indemnizaţia de conducere  - 25-30%

Şef serviciu – 20-25%

Şef birou – 15-20%

Şef formaţie – 10-15%

În ce constă activitatea RAADPP Cluj

Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Pubic şi Privat a fost înfiinţată pe vremea fostului preşedinte al Consiliului Judeţean Cluj, Şerban Graţian (PSD) şi printre obiectele de activitate, conform prezentării de pe site-ul CJ Cluj, se numără gestionarea şi întreţinerea bunurilor din patrimoniul judeţului primite în administrare de la CJ Cluj, elaborarea de programe de modernizare şi dezvoltare a reţelei de drumuri judeţene, organizarea şi executarea activităţii de administrare a reţelei rutiere, organizarea de licitaţii în vederea executării de lucrări pe drumurile judeţene. Conform prezentării de pe site-ul CJ Cluj, Regia se ocupă şi de administrarea şi urmărirea lucrărilor de modernizare în zona turistică Răchiţele –Ic Ponor.

Seplecan vrea desfiinţarea RAADPP

Preşedintele CJ Cluj Mihai Seplecan doreşte desfiinţarea RAADPP. El spune că va iniţia un proiect de hotărâre privind reorganizarea Regiei şi că se bazează pe votul tuturor consilierilor judeţeni. Seplecan a prezentat săptămâna trecută lucrările de mântuială făcute de RAADPP la drumurile judeţene din Cluj şi a refuzat să semneze mai multe cereri de decont. Preşedintele CJ spune că plombele au fost puse direct pe pământ, iar marcajele au fost trasate cu material care putea fi şters cu mâna. În replică, directorul RAADPP Mircea Avram spune că nu acceptă ameninţările şi şantajul, mai ales când acuzaţiile preşedintelui CJ sunt “nedrepte” şi spune că va da replica celor care îl acuză mâine într-o conferinţă de presă.

abonare newsletter