Actualitate

Comisia de Adjudecare a Disputelor: Rezilierea contractului la Centrul de Deşeuri este nelegală. CJ Cluj nu recunoaşte verdictul. Înainte de audieri, şeful de la Juridic s-a îmbolnăvit de varicelă

Comisia de Adjudecare a Disputelor, care are rol de mediator în disputa dintre Consiliul Judeţean Cluj şi fostul constructor al Centrului de Deşeuri, firma Atzwanger S.P.A., consideră că decizia CJ Cluj de reziliere a contractului cu antreprenorul general s-a făcut în mod abuziv şi este nelegală. Mai mult, această comisie spune că Beneficiarul, în speţă Consiliul Judeţean Cluj, trebuie să reia contractul cu constructorul Centrului de Deşeuri.

Consiliul Judeţean Cluj a primit zilele acestea un document complex de peste 70 de pagini din partea Comisiei de Adjudecare a Disputelor (CAD) cu concluziile acesteia referitoare la disputa pe care instituţia o poartă cu fostul constructor al Centrului de Deşeuri. Sunt cel puţin nouă aspecte pentru care Asocierea Atzwanger S.P.A. (lider al asocierii, antreprenor) – Laduner S.R.L. – S.C. Confort SA – Vel Service S.R.L. a cerut o decizie de la CAD, acestea variind de la rezilierea contractului de către CJ Cluj, refuzul CJ de a încheia un act adiţional de prelungire a contractului până la refuzul Beneficiarului (n.red. CJ Cluj) de a deconta mai multe plăţi care li s-ar cuveni constructorilor.

Documentul Comisiei de Adjudecare a Disputelor arată neprofesionalismul de care a dat dovadă echipa de implementare a proiectului CMID.


Disputa 1: Rezilierea contractului

Prima solicitare pe care antreprenorul a făcut-o Comisiei de Adjudecare a Disputelor a fost ”să constate că rezilierea unilaterală a acordului contractual de către Beneficiar este contrară prevederilor legale şi contractuale”.

“Ambele părţi sunt de acord că lucrările nu sunt finalizate, însă nu sunt de acord asupra cauzelor destabilizării acestora, fiecare considerând că responsabilitatea destabilizării îi revine celeilalte părţi: fie direct Antreprenorului, fie Beneficiarului, într-o mare măsură prin proiectantul său”, se arată în documentul CAD.


În ceea ce priveşte respectarea procedurii contractuale de reziliere, de către Beneficiar, CAD consideră că aceasta nu a fost urmată.

În cazul în care Antreprenorul nu îşi îndeplineşte o obligaţie contractuală, Inginerul poate să transmită Antreprenorului o notificare de remediere, iar dacă Antreprenorul nu îndeplineşte cele precizate în această înştiinţare de remediere îintr-o perioadă rezonabilă de timp, dă dreptul (nu obligaţia) Beneficiarului să rezilieze Contractul. Nu se consemnează în documentele pe care părţile mi le-au transmis în timpul acestei proceduri de adjudecare, nicio astfel de notificare. În consecinţă, procedura aferentă rezilierii contractului de către Beneficiar în conformitate cu această clauză nu a fost respectată. În condiţiile în care durata de execuţie a fost prelungită cu 292 zile calendaristice, până la 19.10.2014 (reprezentând 90 de zile necesare antreprenorului angajat de Beneficiar să execute lucrările de consolidare şi 202 zile la care Antreprenorul este considerat, de către Inginer şi Beneficiar, îndreptăţit, de la finalizarea lucrărilor de consolidare) şi în situaţia în care lucrările de consolidare ce se executau de acest alt antreprenor nu au fost finalizate în cele 90 de zile alocate din alte motive decât motive aflate în responsabilitatea Antreprenorului, Antreprenorul nu poate fi făcut responsabil de nerespectarea datei de finalizare a lucrărilor la 19.10.2014 pe care nu a putut să o respecte având în vedere că o parte a şantierului a fost şi este, încă, ocupat de alt antreprenor şi Antreprenorul nu are acces la el pentru a executa lucrări. Prin urmare, Antreprenorul nu este în situaţia de a nu fi respectat în mod nerezonabil prevederile contractuale. Această nerespectare a duratei de execuţie s-a datorat acţiunilor (mai bine zis, inacţiunilor) unui alt antreprenor, angajat de Beneficiar pentru realizarea lucrărilor de consolidare. În consecinţă, nu sunt îndeplinite condiţiile pentru a da dreptul Beneficiarului să rezilieze contractul”, spun membrii CAD.


Verdict dur

În concluzie, faţă de solicitarea Antreprenorului, de constatare a nelegalităţii rezilierii Acordului contractual de către Beneficiar, consider că rezilierea contractului de către beneficiar nu s-a făcut cu respectarea procedurii contractuale şi că este, prin urmare, nelegală, în virtutea prevederilor Noului Cod Civil, conform cărora «contractul valabil încheiat are putere de lege între părţile contractante». Neurmând procedura contractuală, rezilierea contractului de către beneficiar nu este conformă prevederilor contractuale şi, prin urmare, nu este validă”, arată Comisia.

Disputa 2: Refuzul CJ de a încheia un act adiţional de prelungire a duratei de execuţie a lucrărilor

Atzwanger a mai solicit CAD “să constate obligaţia beneficiarului de a încheia un act adiţional de prelungire a duratei de execuţie a lucrărilor până la data expirării unui termen de 202 zile de la momentul finalizării lucrărilor de consolidare a versantului şi predării frontului de lucru către Antreprenor de la constructorul care realizează aceste lucrări de consolidare”.


Beneficiarul declară că Antreprenorul ar fi fost îndreptăţit la o nouă prelungire a duratei de execuţie numai în situaţia în care şi-ar fi îndeplinit celelalte obligaţii contractuale, însă nicăieri în contract nu există o astfel de condiţionare. Antreprenorul era îndreptăţit la a avea un act adiţional semnat prin care se acorda în continuare prelungirea duratei de execuţie cu 202 zile calendaristice de la data de finalizare a lucrărilor de consolidare. Am arătat deja că rezilierea contractului de către beneficiar nu este validă, în consecinţă, noul act adiţional era şi este posibil a fi semnat”, se mai specifică în document.

Comisia de Adjudecare a Disputelor mai consideră că Beneficiarul (n.red. CJ Cluj) este obligat să plătească către Atzwanger suma de 2.002.408,50 lei fără TVA, reprezentând un certificatul interimar de plată. De asemenea, Consiliul Judeţean ar urma, în opinia CAD, să plătească şi diferenţa de 20% din valoarea echipamentelor pentru care s-a făcut “proba la rece”.


Atzwanger acuză

O altă temă supusă analizei CAD a constituit-o solicitarea Atzwanger care a cerut daune pentru încălcările contractuale din partea Consiliului Judeţean Cluj.

Antreprenorul este de părere că Beneficiarul a încălcat acordul contractual şi de aceea solicită ca acesta să îi plătească daune contractuale pentru aceste încălcări, în sumă de 12.741.035,86 lei.

Antreprenorul îşi arată nedumerirea asupra schimbării de atitudine a Consiliului Judeţean Cluj faţă de problema alunecărilor de teren şi a stabilităţii CMID: timp de mai bine de un an a ignorat problema, apoi, timp de un an au avut loc discuţii neconcludente, apoi, într-o lună, a «pedepsit» Antreprenorul reziliind contractul. Ulterior, arată Antreprenorul, Beneficiarul a acceptat necesitatea completării proiectului, ceea ce invalidează pretextele acestuia invocate ca motive de reziliere”, se mai arată în document.

Comisia de Adjudecare a Disputelor nu s-a pronunţat pe această dispută, şi anume, plata unor daune contractuale.

CJ Cluj a încercat să “evite” implicarea Comisiei de Adjudecare a Disputelor

Atzwanger a solicitat Camerei de Comerţ şi Industrie Cluj-Napoca să numească Comisia de Adjudecare a Disputelor. Din această comisie a făcut parte o singură persoană şi anume Alina Valentina Oprea.

Părţile au avut ocazia să-şi expună punctul de vedere atât prin documente, cât şi prin audierea lor de către CAD.

“Părţile au agreat un calendar al procedurii de soluţionare a disputelor care includea iniţial şi o audiere a lor de către CAD. La data programată a audierii CAD, 20 aprilie 2015, consilierul juridic al Consiliului Judeţean, Ştefan Iliescu, s-a aflat în imposibilitate să părăsească domiciliul din motive medicale şi, prin urmare, să asiste la audierea CAD programată. În lipsa domnului Iliescu, CJ Cluj a solicitat ca audierea CAD să nu mai aibă loc la data stabilită, urmând ca aceasta să fie reprogramată. Ulterior, CAD şi părţile au căzut de acord ca procedura CAD va avea loc fără audierea părţilor”, spune Alina Oprea.

Părţile au convenit şi o vizită pe şantierul viitorului Centru de Deşeuri.

“În 31 martie, Beneficiarul transmite lista participanţilor săi la vizita în şantier din 20 aprilie. La întrebarea mea, Beneficiarul m-a informat că îmi va comunica ulterior, imediat ce va primi un răspuns din partea Inginerului, nominalizarea reprezentanţilor Inginerului care vor participa la vizita în şantier şi la audierea CAD. Nu am mai primit nicio astfel de comunicare, iar reprezentanţii Inginerului nu au participat deloc la această procedură CAD. În 15 aprilie, Consiliul Judeţean Cluj a anunţat că Ştefan Iliescu, consilier juridic, care a avut cea mai importantă contribuţie la elaborarea documentelor CJ Cluj şi care ar fi urmat să prezinte cazul din partea acestuia la audierea CAD, a făcut varicelă şi nu este disponibil în 21 aprilie pentru audierea CAD, din acest motiv solicitând amânarea audierii CAD”, a mai precizat Oprea.

CJ Cluj: CAD nu are competenţe de a decide asupra disputelor din acest contract

“Consiliul Judeţean Cluj consideră că sub-clauzele 20.1 – 20.8 din condiţiile de contract constituie convenţia arbitrală pe care părţile, la semnarea acordului contractual pentru realizarea obiectivului de investiţii «Centru de Management Integrat al Deşeurilor în judeţul Cluj», au stabilit-o ca modalitate de soluţionare a litigiilor din acest contract şi că, în conformitate cu legea aplicabilă – legea română – litigiile din cadrul acestui contract se soluţioneaza obligatoriu de către secţia comercială a tribunalului în circumscripţia căruia se află sediul autorităţii contractante, în speţă Tribunalul Cluj. Poziţia Beneficiarului este că litigiile în legătură cu acest contract nu sunt susceptibile soluţionării pe calea arbitrajului. Dincolo de necompetenţa generală a CAD asupra disputelor din acest contract, CAD nu are competenţă să decidă asupra disputelor deoarece Antreprenorul nu a urmat procedura contractuală, şi anume să facă o revendicare conform sub-clauzei 20.1, Inginerul să o soluţioneze conform sub-clauzei 3.5 şi abia apoi să se adreseze Comisiei de Adjudecare a Disputelor”, arată reprezentanţii CJ Cluj.

Noua conducere a CJ Cluj i-a chemat săptămâna viitoare pe cei de la Atzwanger SPA la discuţii.

Ultimele Stiri
abonare newsletter