Actualitate

Au ţinut DOI ANI gunoiul sub preş!

Unitatea de implementare a proiectului la Centrul de Deşeuri ştia din 2012 despre nereguli şi posibile ilegalităţi. De ce nu s-au luat măsuri?

Mariana Raţiu şi întreaga echipă de implementare a proiectului SMID ştiau încă din 2012 de nenumăratele probleme de la centrul de DEȘEURI, dar nu au luat nicio măsură şi au lăsat lucrările să continue.

Afirmaţia Marianei Raţiu din vara acestui an că “până în luna martie 2014 totul a fost perfect” este contrazisă de rapoartele firmei Tahal Consulting Engineers (firmă care asigura asistenţa tehnică a lucrărilor şi care apare sub denumirea de Inginer în documente) şi care au fost prezentate în şedinţe la care a participat inclusiv Mariana Raţiu.


Încă din primele rapoarte emise în luna mai 2012, reprezentanţii firmei Tahal sesizează probleme în derularea contractului.

“Constatările expertului geotehnician Tahal cu ocazia recepţiei terenului de fundare din zona celulei de depozitare impun recalcularea condiţiilor de stabilitate ale întregului versant. În urma discuţiilor între părţile implicate în contract, Beneficiarul (n.red. Consiliul Judeţean Cluj) şi-a asumat executarea unei expertize tehnice pentru a evalua stabilitatea versantului celulei de depozitare, inclusiv lucrările de foraj şi laborator necesare, lucrări ce urmează a fi efectuate în luna iunie 2012 ”, se arată în raport. În realitate, expertiza tehnică a fost cerută de Consiliul Judeţean Cluj abia în 2014, după doi ani de la sesizarea problemelor.


Într-un alt raport, datat iulie 2013, inginerii Tahal atrag atenţia că “destabilizarea de teren de la taluzul nordic al celulei se accentuează” şi că, raportat la graficul de execuţie, “se estimează întârzieri de aproximativ 40 de zile”.

Tahal sesizează în iulie 2013 că antreprenorul (n.red. Napoca SA) a executat în şantier „lucrări neautorizate şi neanunţate pentru care trebuie să prezinte o expertiză tehnică”. Din nou, Beneficiarul, adică Consiliul Judeţean Cluj nu pare să ia nicio măsură, dovadă, că ulterior, problema este reluată în alte rapoarte.


În raportul din luna noiembrie 2013, când lucrările la Centrul de Deşeuri erau realizate în proporţie de 48%, inginerii Tahal subliniază încă o dată că există probleme la diverse proiecte tehnice (clădirile administrative, zonă intervenţie utiliaje, tratare levigat).

“La întâlnirea din 18 noiembrie 2013 cu echipa de management s-a discutat despre destabilizarea taluzului, destabilizare sesizată de Antreprenor încă din luna mai 2013. Reprezentanţii Consiliului Judeţean Cluj s-au deplasat în şantier în luna mai 2013 pentru a stabili măsurile care se impun şi modalitatea de abordare a situaţiei. În urma discuţiilor s-a limitat accesul pe zona respectivă şi s-au întrerupt lucrările pe zona afectată”, se arată în raportul Tahal. La întâlnirea din noiembrie 2013 a participat şi Mariana Raţiu, semnătura acesteia fiind prezentă pe lista de prezenţă.


Nimic de raportat

În ciuda numeroaselor nereguli sesizate de inginerii de la Tahal, în urma unei întâlniri din mai 2014 a echipei de implementare a proiectului reiese că Beneficiarul (adică Consiliul Judeţean Cluj) nu a avut nimic de raportat.

“Echipa de implementare a Consiliului Judeţean Cluj continuă să fie implicată în toate aspectele legate de supervizare, dar nu au nimic de raportat în ceea ce priveşte aspectele legate de personal, aspectele financiare şi plăţi. De asemenea, nu are nimic de raportat la eventuale constrângeri”, se arată în raportul lunar întocmit de Tahal.


Mai mult, în acelaşi raport se arată că au fost observate unele defecte de construcţie la panourile de închidere şi că au fost depăşite limitele şantierului spre Est.

“Am reamintit antreprenorului că lucrările respective nu sunt autorizate prin autorizaţia de construire, nu sunt aprobate de inginer şi nu se vor deconta”, se arată în minuta redactată în urma întâlnirii.

La aceste întâlniri din lunile mai şi iunie 2014 Mariana Raţiu, în calitate de şefă de proiect, nu a mai participat, iar semnătura sa nu se mai regăseşte în lista de prezenţă întocmită de fiecare dată.

Nici în minuta întocmită în urma întâlnirilor din luna iunie 2014 echipa de implementare a proiectului Centrului de Deşeuri nu are nimic de raportat sau reproşat, susţinând în continuare că este implicată în toate aspectele legate de supervizare.

La 30 iunie 2014 lucrările la Centrul de Deşeuri erau realizate în proporţie de 65%, iar Antreprenorul, Napoca SA, şi Beneficiarul (CJ Cluj) au convenit asupra prelungirii duratei de execuţie şi au semnat un act adiţionat prin care au stabilit data de 19 octombrie 2014 ca dată de finalizare a contractului de lucrări.

Lucrările nu sunt autorizate şi pot produce daune Consiliului Judeţean Cluj. Argila din şantier nu respectă condiţiile minime pentru executarea lucrărilor de etanşare a sistemului de drenaj şi a sistemului de etanşare. În celula de depozitare se acumulează ape meteorice. Raportul de neconformitate pentru lucrările de umpluturi la digul nordic nu a fost stins. Pentru lucrările la argila de etanşare, Antreprenorul a început lucrările fără acordul Inginerului, acord condiţionat de prezentarea probelor de calitate a materialului folosit pentru stratul de argilă de 1 m grosime. MINUTELE ŞI REZUMATELE DISCUŢIILOR DIN ŞEDINŢE AU FOST ÎNAINTATE SĂPTĂMÂNAL CONSILIULUI JUDEŢEAN CLUJ ÎN CADRUL RAPORTULUI DE INSPECŢIE SĂPTĂMÂNAL ŞI APROBATE DE ACESTA”, se arată în ultimul raport întocmit de Tahal.

Bani aruncaţi pe fereastră

Consiliul Judeţean Cluj a încheiat un contract în valoare de 1,3 milioane de lei în 2011 pentru “asistenţă tehnică pentru sprijin managerial în implementarea proiectului Centrului de Deşeuri” cu SC EPMC Consulting, (Environmental Protection Management and Conservation) administratorul societăţii fiind Cristina Corpodean, soţia lui Silviu Corpodean, fost director al Casei de Cultură a Studenţilor Cluj.

Înainte de a câştiga contractul cu CJ Cluj Cristina Corpodean avea firma KVB Economic, care ulterior a fost redenumită SC EPMC Consulting. KVB Economic era o firmă de consultanţă înfiinţată în 2005 şi condusă de PDL-iştii Sulfina Barbu si Silvian Ionescu fost ministru al Mediului, respectiv comisar general la Garda de Mediu. Cristina Corpodean trebuia ca prin firma ei de consultanţă să monitorizeze pas cu pas derularea contractelor de servicii şi lucrări la Centrul de Deşeuri.

Unde a sesizat EPMC problemele de risc de mediu?

Lucrări fără autorizaţie la staţiile de transfer

În rapoartele întocmite de inginerii Tahal cu privire la construcţia staţiilor de transfer din Gherla, MIhai Viteazu şi Huedin se arată faptul că aceste lucrări au început fără a avea emise autorizaţiile de construcţie de către primăriile respective.

De exemplu, în ceea ce priveşte staţia de transfer de la Gherla, precizează raportul, în iunie 2012 se realizau lucrări de excavare, lucrări de umplutură, lucrări de trasare zid de sprijin, inclusiv lucrări de turnare beton, fără a se fi primit însă autorizarea de organizare de şantier de la Primăria Gherla

Ultimele Stiri
abonare newsletter