Actualitate

Licitaţia pentru Centrul de Deşeuri se lasă aşteptată. Oleleu s-a lăudat degeaba

Săptămâna aceasta expiră termenul promis de vicepreşedintele Consiliului Judeţean Cluj Ioan Oleleu pentru organizarea unei noi licitaţii la Centrul de Deşeuri. Nu numai că licitaţia nu va mai avea loc în luna decembrie, ci ea fost amânată pe luna ianuarie 2015.

După mai multe amânări, conducerea Consiliului Judeţean Cluj anunţa în 3 decembrie că “săptămâna viitoare va fi postat pe SEAP anunţul pentru o nouă licitaţie la Centrul de Deşeuri”. Potrivit vicepreşedintelui CJ Cluj, Ioan Oleleu, caietul de sarcini era aproape finalizat.

Ultimele decizii luate de echipa de implementare a proiectului în ceea ce priveşte organizarea unei noi licitaţii îl contrazic însă pe vicele CJ Cluj.


“Consiliul Judeţean Cluj a luat decizia rezilierii contractului doar după ce a epuizat toate demersurile legale și contractuale posibile pentru derularea și finalizarea acestui contract. Notificarea de reziliere a acordului contractual a fost transmisă Antreprenorului în octombrie 2014. În vederea finalizării lucrărilor la Centrul de Management Integrat al Deşeurilor în judeţul Cluj sunt necesare parcurgerea mai multor etape atât pentru Celula de depozitare și Zona Administrativă, cât şi pentru pentru Zona Tehnică (Stație de Sortare, Stație de Tratare Mecano-Biologică). Se estimează că data de postare pe SEAP a procedurii de achiziţie publică pentru ambele zone va fi ianuarie 2015”, precizează echipa de management a proiectului.

Potrivit acesteia, în ceea ce priveşte Celula de depozitare și Zona Administrativă trebuie finalizat de către proiectantul iniţial  Asocierea Romair Consulting Ltd. - Enviroplan S.A. - Epem S.A. a Proiectului tehnic completat cu măsurile prevăzute în cadrul expertizelor tehnice pentru lucrările rest de executat aferente celulei de depozitare din cadrul Centrului de Management Integrat al Deşeurilor. Termenul asumat de către proiectant pentru predarea proiectului este de 12 decembrie 2014.


“Proiectul tehnic va fi transmis elaboratorului expertizei tehnice privind modul de asigurare a cerinţelor de calitate specifice la lucrările executate la Centrul de Deşeuri pentru a fi însuşit de către acesta. Proiectul Tehnic va fi transmis verificatorilor de proiecte atestaţi spre verificare. După parcurgerea acestor etape va fi demarată procedura de achiziţie publică”, mai spun aceştia.

În ceea ce priveşte Zona Tehnică (Stație de Sortare, Stație de Tratare Mecano-Biologică) trebuie întocmită Documentația de Atribuire pentru lucrările rest de executat aferente.


“Serviciile pentru întocmirea Documentației de Atribuire pentru lucrările rest de executat aferente Zonei tehnice și asigurarea Asistenței tehnică din partea Proiectantului pe parcursul derulării execuției vor face obiectul unui contract de servicii separat și vor fi achiziționate în perioada imediat următoare ca urmare a parcurgerii etapelor impuse de legislația în domeniul achizițiilor publice”, mai spune echipa de implementare.

Situaţia financiară a contractului de lucrări la data de 10 decembrie se prezintă astfel:


Celula depozitare şi zonă administrativă - FIDIC ROŞU

Valoare contract: 38.221.191,63 lei


Decontat la 08.12.2014: 13.314.963,62 lei

Zona Tehnică - FIDIC GALBEN

Valoarea contract: 69.298.921,35

Decontat la 08.12.2014: 47.845.011,49 lei

“Valoarea exactă a restului de executat pentru Celula de depozitare și Zona administrativă va putea fi estimată doar după primirea de la Proiectant inițial - Asocierea Romair Consulting Ltd. - Enviroplan S.A. - Epem S.A., a Proiectului Tehnic. Valoarea lucrărilor rămase de executat pentru Zona Tehnică (Stație de Sortare, Stație de Tratare Mecano-Biologică) a fost cuantificată de către Inginer la valorarea de 21.453.909,86 lei fără TVA. Facem în continuare menţiunea că anterior transmiterii notificării de reziliere a Acordului contractual, Consiliul Judeţean Cluj a solicitat Asiguratorului, Societăţii de Asigurare - Reasigurare City Insurance S.A., achitarea despăgubirii conform Poliţei de asigurare aferentă Garanţiei de Bună Execuţie în valoare de 13.334.465,43 lei, respectiv Poliţei de asigurare aferentă Garanţiei de returnare a avansului în valoare de 1.956.738,70 lei”, au mai precizat reprezentanţii echipei de implementare.

Ultimele Stiri
abonare newsletter