monitorulcj.ro Menu

Controale fiscale fara aviz prealabil!

 Inspectia fiscala la firme va putea fi declansata si fara anunt prealabil atunci cind autoritatile considera ca scopul controlului poate fi periclitat daca contribuabilii sint înstiintati înainte, avizul de inspectie urmind sa fie comunicat odata cu sosirea inspectorului la sediul firmei. Noile reguli vor fi introduse în primavara acestui an printr-un proiect de modificare a Codului de procedura fiscala.Documentul va introduce posibilitatea comunicarii avizului de inspectie fiscala odata cu prezentarea organului de inspectie la domiciliul fiscal al contribuabilului, atunci cind se apreciaza ca scopul inspectiei poate fi periclitat. Inspectia fiscala va putea fi suspendata si la solicitarea contribuabilului, nu numai la initiativa organului fiscal, cum este stabilit în prezent, dar numai pentru motive bine justificate. Actul normativ va permite reglarea pe cale amiabila a eventualelor neconcordante existente în fisele de evidenta dupa primirea somatiei. Vor fi eliminate prevederile care conditioneaza suspendarea de catre instanta a executarii actului administrativ fiscal de depunerea unei cautiuni de pina la 20% din cuantumul sumei contestate sau de pina la 2.000 lei în cazul cererilor al caror obiect nu este evaluabil în bani, iar contestatorul va avea dreptul sa se adreseze instantei de contencios administrativ chiar daca procedura administrativa prealabila nu a fost finalizata, în cazurile în care contestatia nu a fost solutionata în termen de 12 luni de la data depunerii la organul fiscal.

comments powered by Disqus