monitorulcj.ro Menu

Reglementari importante pentru Rosia Montana

 Convocat în sedinta ordinara, Consiliul Local al comunei Rosia Montana a luat în discutie urmatoarele proiecte de hotarire, proiecte care au si fost adoptate. Este vorba in special despre proiectul de hotarire privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2011, proiectul de hotarire privind solicitarea trecerii drumurilor forestiere ce deservesc fondul forestier al comunei Rosia Montana, din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Padurilor “Romsilva”, în domeniul public al comunei Rosia Montana si în administrarea consiliului local. A mai fost aprobat proiectul de hotarire privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Rosia Montana pe anul 2010, a bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii pe anul 2010, precum si lista obiectivelor de investitii pe anul 2010 cu finantare integrala din bugetul local.

comments powered by Disqus