monitorulcj.ro Menu

Calendarul obligatiilor fiscale

In conformitate cu prevederile Codului Fiscal si Codului de Procedura Fiscala contribuabilii, persoane juridice sau fizice, care au obligatia retinerii la sursa lunar a impozitului pe venit trebuie sa realizeze calcularea, retinerea si virarea impozitului pe venit, precum si depunerea „Declaratiei privind obligatiile de plata la bugetul de stat general consolidat" - formular 100 - pina in 25 februarie, la adminstratia financiara.Platitorii de venituri din salarii sau asimilate salariilor trebuie sa depuna la unitatea fiscala de care apartin fisele fiscale si sa transmita salariatilor din fisa un exemplar din aceasta pina in 28 februarie.Platitorii de venituri din  drepturi de proprietate intelectuala, valorificarea de bunuri in regim de consignatie, contract de agent, comision sau mandat comercial, activitati desfasurate in baza contractelor / conventiilor civile, activitati de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara, asocierea unei persoane fizice cu o microintreprindere, care nu genereaza o persoana juridica, transferul titlurilor de valoare si din operatiuni de vinzare - cumparare de valuta la termen, pe baza de contract, precum si din alte operatiuni de acest gen, pentru care impozitul pe venit se retine la sursa trebuie sa depuna la unitatea fiscala de care apartin „Declaratia privind impozitul retinut pe veniturile cu regim de retinere la sursa, pe beneficiar de venit" - formular 205 - pina la 28 februarie.

comments powered by Disqus