monitorulcj.ro Menu

BAC-ul, mai scurt cu 4 zile

Printre noutatile aduse de noua metodologie de examen se numara si scurtarea duratei Bacalaureatului. Astfel, potrivit reprezentantilor Inspectoratului Scolar (ISJ) Cluj, calendarul examenului s-a redus cu 4 zile, atit prin desfasurarea probelor orale in zile comune, prin scurtarea perioadei dintre ultima proba scrisa sau practica si afisarea rezultatelor, cit si prin reducerea numarului de zile alocat rezolvarii contestatiilor.Inspectorul scolar Victoriana Boscaneanu sustine ca scopurile acestor modificari sint evitarea sustinerii probelor scrise in aceeasi saptamina, micsorarea factorului de stres prin reducerea perioadei dintre inceperea probelor si afisarea rezultatelor, respectiv crearea posibilitatii eliberarii actelor care atesta promovarea examenului de Bacalaureat in timp util pentru inscrierea candidatilor in invatamintul superior.De asemenea, in scopul diminuarii duratei examenului si a eliminarii eventualelor erori in inregistrarea notelor in catalogul electronic, evaluarea si notarea lucrarilor scrise la o disciplina va fi urmata de deschiderea acestora in prezenta presedintelui, a vicepresedintelui si a membrilor comisiei din centrul zonal de evaluare si de inregistrarea imediata a notelor in catalogul electronic.Potrivit reprezentantilor ISJ Cluj, numarul disciplinelor de Bacalaureat pentru proba E si numarul de optiuni pentru proba F s-a redus. Trebuie precizat ca proba practica la Educatie Fizica a fost reintrodusa la proba F, in urma cererilor venite din partea elevilor si parintilor in acest sens.De asemenea, pentru asigurarea principiului evaluarii in favoarea candidatului, in cazul lucrarilor contestate, cele care au primit initial note intre 4,50 si 4,99, inclusiv notele de 4,50 si 4,99 sau o nota cel putin egala cu 9,50, nota definitiva va fi acordata de comisia de contestatii. Cele 100 de variante de subiecte vor fi facute publice la data de 15 ianuarie 2007.In metodologia examenului de Bacalaureat a fost introdus si capitolul „Raspunderea disciplinara", ca sectiune obligatorie a oricarui act normativ oficial. Sanctiunile disciplinare care se pot aplica personalului implicat in comisiile de examen, in raport cu gravitatea abaterilor, sint observatia scrisa, avertismentul, diminuarea salariului de baza cumulat, cind este cazul, cu indemnizatia de conducere, indrumare si control cu pina la 15% pe o perioada de 1 pina la 6 luni. De asemenea, cadrele didactice care vor fi sanctionate disciplinar nu vor mai fi selectionate in vederea participarii la comisiile de examen in sesiunile urmatoare, vor fi destituite din functiile de conducere, indrumare si control din invatamint, mergindu-se pina la desfacerea disciplinara a contractului de munca.

comments powered by Disqus