monitorulcj.ro Menu

16 gari modernizate prin PHARE, in 2009

 Un numãr de 16 staþii CFR situate în municipii reºedinþã din þarã vor fi modernizate în 2009 cu finanþare din fonduri Phare, proiect cu o valoare de patru milioane de euro fãrã TVA, a anunþat miercuri printr-un comunicat MTI. Ministerul Transporturilor ºi Infrastructurii (MTI) a semnat un nou contract de Asistenþã Tehnicã, finanþat prin Programul PHARE 2006, în vederea pregãtirii lucrãrilor de modernizare pentru 16 staþii de cale feratã situate în municipii reºedinþã de judeþ. Staþiile incluse în acest program sunt: Giurgiu, Alexandria, Slatina, Piteºti, Râmnicu Vâlcea, Reºiþa Sud, Sfântu Gheorghe, Târgu Mureº, Vaslui, Botoºani, Piatra Neamþ, Bistriþa, Zalãu, Brãila, Cãlãraºi ºi Slobozia. Valoarea contractului este de 4.010.000 de euro, fãrã TVA, din care 75 la sutã fonduri nerambursabile Phare  ºi 25 la sutã cofinanþare naþionalã. Obiectivele MinisteruluiObiectivul proiectului vizeazã realizarea documentaþiilor necesare lucrãrilor de modernizare a staþiilor de cale feratã constând în: analiza situaþiei existente, previzionarea dezvoltãrii pentru fiecare staþie de cale feratã, definirea alternativelor de modernizare, elaborarea studiilor de fezabilitate, a proiectelor tehnice, detaliilor de execuþie ºi a documentaþiile de atribuire pentru contractele de lucrãri ºi supervizare. Beneficiarul acestui proiect este Compania Naþionalã de Cãi Ferate „CFR” S.A. iar Autoritatea de Implementare este Ministerul Transporturilor.

comments powered by Disqus