monitorulcj.ro Menu

Noul buget, dezbatut intre Finante si BNR

 „Ipotezele macroeconomice indicã o creºtere economicã (PIB) de 3,5 la sutã, o valoare nominalã de 588,1 de miliarde de lei, o inflaþie medie de 5,3 la sutã, un salariu mediu brut de 1.702 lei /lunã ºi un deficit al bugetului general consolidat (BGC) de 1,7-2 la sutã din PIB“, se aratã în comunicatul transmis, miercuri, de Ministerul Finanþelor Publice (MFP). Discuþia dintre ministrul de finanþe ºi reprezentanþii BNR a vizat „armonizarea mãsurilor comune ºi definitivarea prognozei indicatorilor macroeconomici pe anul 2009 pentru fundamentarea bugetului“. Tot în cursul zilei de marþi, la sediul Ministerului Finanþelor Publice au început discuþiile pentru definitivarea cadrului de elaborare a bugetului, acesta urmând sã fie transmis ulterior ordonatorilor principali de credite.Reducerea cheltuielilorPentru începutul acestui an, ministerul condus de Gheorghe Pogea ºi-a propus ajustarea deficitului bugetar ºi reducerea cheltuielilor curente, dar ºi asigurarea resurselor de finanþare a proiectelor de investiþii, a continuitãþii finanþãrii multianuale a programelor de investiþii ale administraþiei centrale ºi locale. De asemenea, MFP intenþioneazã sã aplice un plan de mãsuri anticrizã care sã asigure stabilitate macroeconomicã, precum ºi condiþii de trecere la zona euro. Guvernul ºi banca centralã s-au angajat sã adopte moneda unicã europeanã în 2014 ºi au luat în calcul intrarea României în ERM II - anticamera zonei euro - în 2012. Criterii de respectatÎn acest scop, România va trebui sã îndeplineascã criteriile din tratatul de la Maastricht, ce prevãd un deficit bugetar de cel mult 3 la sutã din PIB, o variaþie a cursului de schimb de cel mult A/-15 la sutã faþã de cursul mediu stabilit la intrarea în ERM II, o inflaþie cu mai puþin de 1,5pp peste media celor mai performante trei inflaþii din statele membre, dobânzi pe termen lung cu mai puþin de 2 pp peste media celor mai performante trei dobânzi ºi o datorie guvernamentalã mai micã de 60 la sutã din PIB. La sfârºitul lui decembrie 2008, Pogea anunþa cã ia în calcul un PIB de 584 de miliarde de lei pentru 2009, bazat tot pe o creºtere de 3,5 la sutã, ºi o inflaþie de 5 la sutã. Ministrul de Finanþe mai spunea cã ar putea modifica în urcare þinta de deficit bugetar pe 2009 de 1,7 la sutã din PIB, dacã deficitul din 2008 se va adânci peste aºteptãri, ca urmare a scãderii drastice a încasãrilor din lunile noiembrie ºi decembrie ale anului trecut.

comments powered by Disqus