monitorulcj.ro Menu

A revenit vremea admiterii fara examen la liceu

Media la teze, criteriu pentru admitereElevii de clasa a VIII-a au scapat si de Testele Nationale si se vor putea inscrie la liceu fara examenProcedura de organizare si desfasurare a admiterii in invatamintul liceal si profesional de stat pentru anul scolar 2008/ 2009 a fost modificata. Astfel, s-a renuntat la organizarea Testelor Nationale, acestea fiind inlocuite cu tezele cu subiect unic la nivel national, care se vor organiza in timpul anului scolar.Elevii claselor a VIII-a sustin teze cu subiect unic la disciplinele stabilite de Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului, respectiv Limba si literatura romana, Limba si literatura materna, Matematica si, la alegere, Istoria romanilor sau Geografia Romaniei. Elevii care sint inscrisi in acest an scolar in clasa a VIII-a au sustinut deja primele teze cu subiect unic la nivel national cind erau in clasa a VII-a. Materiile la care au dat teze au fost Limba si literatura romana, Limba si literatura materna si Matematica.Potrivit noilor reglementari, media generala obtinuta la aceste teze cu subiect unic constituie unul dintre criteriile pentru admiterea in licee si in invatamintul profesional de stat organizat in scoli de arte si meserii. Media generala la tezele cu subiect unic se calculeaza ca medie aritmetica, cu doua zecimale, fara rotunjire, din notele obtinute la tezele cu subiect unic.Repartizarea in licee se face la fel ca pina acumConform legii, invatamintul obligatoriu este invatamint de zi. In mod exceptional, pentru persoanele care depasesc cu mai mult de 2 ani virsta corespunzatoare clasei, invatamintul se poate organiza si in alte forme. Absolventii clasei a VIII-a din promotia 2008, indiferent de virsta, precum si cei din promotiile anterioare care nu implinesc 18 ani pina la data de 14 septembrie 2008 inclusiv se inscriu in invatamintul liceal sau la scolile de arte si meserii la cursuri de zi.Absolventii invatamintului gimnazial din promotiile anterioare, care implinesc 18 ani pina la data de 14 septembrie 2008 inclusiv, se pot inscrie in invatamintul liceal sau la scolile de arte si meserii doar la cursuri serale sau cu frecventa redusa, in perioada prevazuta de calendarul admiterii. Inscrierea in licee sau in scoli de arte si meserii de stat se face fara examen, pe baza mediei de admitere, in care media generala obtinuta la tezele cu subiect unic (respectiv la examenul de Capacitate, pentru absolventii de pina in anul 2003 inclusiv, ori la Testele Nationale, pentru absolventii din promotiile 2004-2007) are o pondere de 50%, iar media generala de absolvire a claselor V-VIII are o pondere de 50%. Exceptie fac liceele sau clasele pentru care se sustin probe de aptitudini, clasele cu regim de predare bilingv pentru care se sustin probe de verificare a cunostintelor de limba moderna si clasele cu predare in limbile minoritatilor nationale, pentru care se sustin si probe de verificare a cunostintelor la limba materna.Inscrierea in licee sau in scoli de arte si meserii, la invatamintul de zi, a absolventilor de gimnaziu (cu exceptia celor care candideaza pentru licee sau clase pentru care se sustin probe de aptitudini, a celor care solicita inscrierea in invatamintul special si a celor care candideaza pe locurile speciale pentru romi) se face prin repartizare computerizata, in ordinea descrescatoare a mediilor de admitere, in baza optiunii candidatului pentru filiera, profilul, specializarea sau domeniul respectiv si in limita locurilor aprobate pentru unitatile scolare finantate de la bugetul de stat.

comments powered by Disqus