monitorulcj.ro Menu

Forma de invatamint liceal, stabilita in functie de virsta

Conform procedurilor, la admiterea in licee se pot inscrie absolventii invatamintului gimnazial care au promovat Testele Nationale, respectiv cei care au obtinut cel putin nota 5 la fiecare dintre Testele Nationale sau care, in anii anteriori, au promovat examenul de Capacitate ori au obtinut certificatul de echivalare a examenului de Capacitate.La scolile de arte si meserii se pot inscrie absolventii invatamintului gimnazial, indiferent daca indeplinesc sau nu conditiile de mai sus. Conform legii, invatamintul obligatoriu este invatamint de zi. In mod exceptional, pentru cei care depasesc cu mai mult de 2 ani virsta corespunzatoare clasei, invatamintul se poate organiza si in alte forme, pe baza metodologiei elaborate de Ministerul Educatiei si Cercetarii.Astfel, absolventii clasei a VIII-a din promotia 2007, indiferent de virsta, precum si cei din promotiile anterioare care nu implinesc 18 ani pina la data de 31 decembrie 2007 inclusiv se inscriu in invatamintul liceal sau la scolile de arte si meserii, la cursuri de zi.Absolventii invatamintului gimnazial din promotiile anterioare care implinesc 18 ani pina la data de 31 decembrie 2007 inclusiv se pot inscrie in invatamintul liceal sau la scolile de arte si meserii doar la cursuri serale sau cu frecventa redusa.Inscrierea in licee sau in scoli de arte si meserii de stat se face fara examen, pe baza mediei de admitere, in care media generala obtinuta la Testele Nationale, respectiv la examenul de Capacitate, pentru absolventii de pina in anul 2003 inclusiv, are o pondere de 50%, iar media generala de absolvire a claselor V-VIII are o pondere de 50%.

comments powered by Disqus