monitorulcj.ro Menu
Actualitate

Proiectele derulate de CJ Cluj au însumat PREJUDICII DE PESTE 33 DE MILIOANE DE EURO!!!, aproape un sfert din bugetul județului, dar NIMENI NU ESTE TRAS LA RĂSPUNDERE!

Monitorul de Cluj a centralizat prejudiciile înregistrate de-a lungul vremii la cele mai importante investiții derulate de Consiliul Județean. Nici regiile și societățile aflate în subordinea forului județean nu au fost uitate, aducându-și și ele contribuția la prejudicierea bugetului Clujului.

De-a lungul timpului, Monitorul de Cluj a scris despre milioane de euro pe care județul trebuie să le returneze Uniunii Europene din cauza incompetenței conducerii județului de a duce la bun sfârșit proiectele începute. Dar la cât se ridică, totuși, suma totală pierdută de județ și recuperată din banii fiecărui locuitor?

Nu mai este o noutate pentru nimeni că cele mai importante proiecte ale județului Cluj au fost date de gard de funcționarii publici din Consiliul Județean, iar, de departe, cel mai răsunător eșec îl reprezintă Centrul de Deșeuri cu milioane de euro sifonate, dar care, acum, trebuie restituire către Uniunea Europeană.


Chiar dacă unele proiecte au fost finalizate și inaugurate (vezi cazul drumului turistic Răchițele-Ic-Ponor) asta nu înseamnă că prejudiciile au fost șterse cu buretele.

Un calcul sumar făcut de Monitorul de Cluj arată că totalul prejudiciilor la contractele derulate de forul județean + pagubele făcute de regiile din subordine se ridică la peste 33 milioane de euro.


În contextul în care bugetul general al judeţului Cluj pe 2017 este de 225 milioane de euro, din care bugetul local al judeţului este de 138 de milioane de euro, totalul prejudiciilor se apropie de un sfert din bugetul local.

Curtea de Conturi: abateri de 1,9 milioane euro

Un audit financiar demarat de Curtea de Conturi la Consiliul Județean Cluj pe anul 2015 arată pagube de 1,9 milioane de euro și anume:


Majorări ilegale ale indemnizațiilor președinților și vicepreședinților Consiliului Județean Cluj  - 14.699 lei

Plăți efectuate în urma deciziei nelegale luate de RAADPP Cluj reprezentând drepturi salariale achitate către două salariate cu nerespectarea clauzelor stipulate în contractele de muncă  - 120.098 lei


Acordare de finanțare nerambursabilă către Untold sau Electric Castle  - 204.122 lei

Pierderea finanțării pentru Parcul Industrial Tetarom IV, prin suspendarea contractului de execuție și prin plata nelegală a unor materiale aferente unor lucrări neexecutate – 5,2 milioane lei


Nerealizarea unor venituri suplimentare din construirea unor parcări și a unui hotel de 4* din perimetrul Aeroportului International Cluj-Napoca din cauză că forul județean nu a predat amplasamentul stabilit  - 9,2 milioane lei

Plăți nelegale către SC SAMUS Construcții SA Dej  a unor lucrări neexecutate privind modernizarea și reabilitare drumului județean DJ 172 F – 1,1 milioane lei

Prejudiciu cauzat bugetului județului Cluj reprezentând amenajare parcare pe drumul județean DJ 109C executate de SC SAMUS Construcții SA Dej  - 75.766 lei

Plata nelegală către SC SAMUS Construcții SA Dej a unor lucrări reprezentând cantități mai mari de materiale decât cel din documentația tehnică pentru modernizare si reabilitarea drumului județean DJ 109C  - 12.711 lei

Plata nelegală către SC SAMUS Construcții SA Dej a unor cantități de materiale decontate nelegal la modernizarea și reabilitarea drumului județean DJ 108C Mănăstireni- Calata- Mărgău  - 47.523 lei

Plata nelegală a unor servicii de deszăpezire a drumurilor județene, în sezonul rece 2014- 2015 – 1,8 milioane lei

Și un raport al Corpului de Control al primului-ministru în anul 2016 prevede că "urmare a controlului efectuat la CJ Cluj privind verificările efectuate în legătură cu modul de utilizare a sumelor alocate bugetului propriu al județului Cluj din fondul de rezervă bugetară se constată două posibile fapte de natură penală". Raportul a fost înaintat către DNA.

Proiect „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în județul Cluj”(CMID)

2011- valoarea întregului proiect al Centrului de Deșeuri era de 107.520.013 lei

2016- valoarea fazei II a proiectului Centrului de Deșeuri este de 209.219.641 lei

Conform unei hotărâri de Consiliu Județean  - cheltuieli neeligibile a proiectului în sumă de 51,4 milioane lei plus TVA

"Pentru sumele rambursate în cadrul proiectului «Sistem de Management integrat al Deșeurilor în județul Cluj», Consiliul Județean Cluj a figurat în evidențele Autorității de Management pentru POS Mediu cu o valoare totală a creanțelor bugetare în sumă de 19,5 milioane lei (aproximativ 4,4 milioane euro). Această sumă a fost recuperată pe parcursul implementării proiectului, atât din sumele solicitate ulterior la rambursare de către beneficiar, cât și prin plată voluntară”, se arată într-o informare trimisă de Ministerul Fondurilor Europene.

În urma unei decizii a Curții de Apel Cluj, Consiliul Județean trebuie să plătească 439.425 lei plus TVA (aproximativ 100.000 euro) firmei Tahal Consulting Engineers, inginerul care se ocupa de supervizarea lucrărilor la Centrul de Deșeuri. Cu toate că Tahal sesizează destabilizarea de teren, că în șantier s-au executat lucrări neautorizate și neanunțate, CJ Cluj a aprobat aceste rapoarte pentru a se efectua rambursarea cheltuielilor efectuate și pentru a se încasa banii de către membrii echipei de proiect.

SC Confort SA, câștigătorul inițial al licitației la Centrul de Deșeuri intră în faliment. Pe lista creditorilor figurează: ANAF, Finanțe Timișoara, Primăria Drobeta Turnu Severin, Comuna Dumbrăvița și alții, fără a fi înscris și județul Cluj ca și creditor pentru sumele datorate în cadrul contractului CMID. CJ Cluj nu are nicio șansă să recupereze la masa credală vreo sumă de la această companie pentru acoperirea cheltuielilor neeligibile pe care forul județean le-a plătit în cadrul proiectului CMID.

CJ Cluj nu s-a îndreptat împotriva Atzwanger SPA - lider de asociație în execuția contractului  pentru recuperarea prejudiciilor din cadrul proiectului CMID, deși această societate era solvabilă la data derulării contractului, firmă de la care CJ Cluj ar fi putut recupera prejudiciile din proiectul CMID, fapt care nu s-a realizat, fiind aduse prejudicii grave județului Cluj.

Echipa de implementare a proiectului: 20 persoane angajate în cadrul CJ Cluj au încasat în total din noiembrie 2011 suma de 1.050.510 lei, adică peste 235.000 euro, fără să-și atingă indicatorii de realizare a implementării proiectului. Mariana Rațiu, director executiv și manager de proiect a participat la doar 10% din ședintele proiectului, iar Claudiu Salanță, arhitectul șef al județului și responsabil tehnic în cadrul proiectului nu a participat la nicio ședință și nu a semnalat lipsa autorizației de construcție drum acces, încălcarea autorizației de construcție, expirarea autorizației de construcție etc.

CJ Cluj nu a executat garanția de bună execuție în timpul derulării defectuoase a contractului în valoare de 10,7 milioane lei, fiind prejudiciat bugetul județului cu această sumă.

Închidere rampă de gunoi Pata Rât

6,1 milioane lei  fără TVA  - cheltuieli neeligibile suplimentare necesare închiderii depozitului de la Pata Rât

29,8 milioane lei  - închiderea depozitelor neconforme de deșeuri din care aproape 80% este destinată închiderii depozitului de la Pata Rât. Deși CJ Cluj a prevăzut în documentația de atribuire că acesta nu va fi suplimentat și că firmele participante la licitație trebuie să-și asume diferențele de cantități de la groapa de gunoi, acest fapt nu s-a respectat și s-au aprobat suplimentări la contractul atribuit Nord Conforest, cu încălcarea principiilor în achizițiile publice.

Modernizare Răchițele-Ic-Ponor

Raport de expertiză tehnica judiciară- prejudicii de 19,4 milioane lei ( 4,5 milioane euro), fără a se cunoaște măsurile întreprinse și sumele recuperate de CJ Cluj din acest prejudiciu.

Cluj Arena

14, 9 milioane lei -  titlu executoriu emis de Primăria Cluj-Napoca, Direcția de taxe și impozite cu titlu de taxă pe clădiri și taxă pe teren

Stadionul Cluj Arena a înregistrat pierderi de – 2,6 milioane lei (31.12.2014), 6,3 milioane lei (31.12.2015) și de 9,6 milioane lei (31.12.2016)

10 milioane lei – CJ Cluj trebuie să returneze TVA-ul primit pentru stadionul ClujArena, după ce a decis rezilierea asocierii cu societatea Cluj Arena privind administrarea stadionului, societate care în prezent este în faliment.

Drumuri și Poduri Județene Cluj S.A.( DPJC)

3,6 milioane lei - prejudicii în bugetul societății deținută de CJ Cluj, ca urmare a retragerii unui proiect de hotărâre privind activitatea de întreținere și reparare a drumurilor județene.

Exproprieri terenuri

Despăgubiri plătite de CJ Cluj pentru exproprieri de terenuri și cheltuieli de judecată aferente pentru terenurilor subevaluate de CJ Cluj. Sentințe definitive sau care nu au fost atacate la Curtea de Apel, cu un total la această dată de 1,1 milioane lei. Mai sunt cel puțin 15 sentințe pronunțate privitoare la exproprieri de terenuri care vor fi achitate de CJ Cluj după rămânerea definitivă a sentințelor.

Prejudiciul total, potrivit calculelor Monitorul de Cluj, se ridică la suma de 33,6 milioane euro. Nu putem să nu ne întrebăm de ce nu se grăbește CJ Cluj să ceară restituirea prejudiciilor și tragerea la răspundere a vinovaților? Termenul de prescripție pentru recuperarea prejudiciilor pe cale civilă este de 3 ani și ulterior, banii se pierd. Procesele în penal invocate de aparatul administrativ sunt praf în ochi.