Social

Certificatele de cazier judiciar se eliberează de luni şi la Poliţia Gherla

Începând de luni, 2 martie, se vor elibera certificate de cazier judiciar şi la Poliţia municipiului Gherla.

sursa foto: jurnalul24.ro sursa foto: jurnalul24.ro

Eliberarea certificatelor de cazier judiciar se va face în continuare şi de către subunităţile de poliţie din Cluj-Napoca, Dej, Turda şi Huedin.

Programul pentru început va fi următorul: marţi şi joi între 09:00 şi 12:00.


Pentru a obţine un certificat de cazier judiciar din România, persoana fizică poate depune personal cererea-tip, cu datele complete de stare civilă şi motivată, la ghişeul subunităţii de poliţie, însoţită de:

- actul de identitate (cartea de identitate, buletinul de identitate, paşaport, cartea de identitate provizorie şi certificat de înregistrare a cetăţenilor U.E., carte de rezidenţă, carte de rezidenţă permanentă, permis de şedere temporară sau permanentă, aflate în termen de valabilitate);


- timbru fiscal în valoare de 2 lei, care se va achita la C.E.C. (adresa: Piaţa Libertăţii, mun. Gherla)

- chitanţa prin care se face dovada achitării taxei de prestare serviciu, în cuantum de 10 lei, care se va achita  la Trezonerie ( adresa: strada Armenească, mun. Gherla)


Certificatul de cazier judiciar pentru persoane fizice se poate solicita şi prin împuterniciţii acestora, numai pe baza unei procuri autentificate de către un notar public.

Persoanelor care figurează fără menţiuni în Sistemul Informatic al Cazierului  Judiciar Român (ROCRIS) certificatul de cazier judiciar li se eliberează pe loc. 


Pentru persoanele care sunt cunoscute cu antecedente penale termenul de eliberare a certificatului de cazier judiciar este de 3 zile de la data solicitării conform Legii nr. 290/2004 privind cazierul judiciar republicată.

Pentru a obţine un certificat de cazier pentru persoană juridică, reprezentantul legal al persoanei juridice, la depunerea cererii va anexa următoarele documente:


- dovada că deponentul este reprezentantul legal al persoanei juridice solicitante (Anexa 38 din HG 345/2010);

- copie de pe actul de identitate al reprezentantului legal;

- copie certificat constatator;

- chitanţa de achitare a taxei în cuantum de 10 lei;

- timbru fiscal în valoare de 2 lei.


Certificatul de cazier judiciar se eliberează persoanelor juridice în cel mult 3 zile de la data solicitării.

Ultimele Stiri
abonare newsletter