Politică

Avalanşă de legi contestate de Guvern la Curtea Constituțională a României

Guvernul a sesizat Curtea Constituţională a României cu privire la proiectul de lege pentru modificarea Legii privind Statutul funcţionarilor publici, adoptat de Parlament în 22 iunie.

Guvernul a cerut CCR exercitarea controlului de constituţionalitate asupra amendamentelor aduse acestei legi, adoptate în plenul Camerei Deputaţilor în calitate de cameră decizională, având mai multe obiecţii.

De asemenea, Guvernul a sesizat Curtea Constituţională a României cu privire la Legea pentru completarea Legii-cadru numărul 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, precum şi stabilirea unor măsuri fiscal-bugetare, adoptată de Parlament în 8 iunie 2016.


Guvernul a cerut Curţii exercitarea controlului de constituţionalitate a dispoziţiilor acestei Legi, având mai multe obiecţii asupra unor articole ce au fost introduse în actul normativ şi adoptate în plenul Camerei Deputaţilor, în calitate de cameră decizională.

Nu în ultimul rând, Guvernul a sesizat Curtea Constituţională a României (CCR) cu privire la dispoziţiile Legii pentru modificarea şi completarea Legii 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii şi pentru modificarea şi completarea art. 6 alin (2) din Legea 263/2004 privind asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă, adoptată de Parlament în 22 iunie. 

În acest sens, Guvernul are obiecţii asupra modificărilor aduse actelor normative, modificări adoptate în plenul Camerei Deputaţilor şi care dau posibilitatea Ministerul Sănătăţii, ministerelor şi instituţiilor cu reţea sanitară proprie să poată acorda personalului medical şi de specialitate stimulente financiare lunare în limita a două salarii minime brute pe ţară.

Ultimele Stiri
abonare newsletter