Externe

Revoluția energiei curate: Tranziția Indiei către surse regenerabile de energie (P)

India a anunțat recent că vizează emisii nete zero până în 2070. În ultimele două decenii, consumul de energie în India s-a dublat și se preconizează că acesta va crește cu cel puțin 25% până în 2030.

 

Conform dlui Bhupinder S. Bhalla, secretar al MNRE, importurile de energie ale Indiei se ridică la 90 de miliarde de dolari anual, ceea ce reprezintă aproape 40% din energia primară. Aceste fapte subliniază importanța utilizării surselor regenerabile de energie pentru a reduce consecințele dependenței de resursele neregenerabile.


Evoluția energetică a Indiei: O trecere la surse regenerabile de energie

În martie 2024, capacitatea de producere a energiei termice reprezenta 56% din capacitatea instalată de producere a energiei electrice în India, în timp ce sursele de energie regenerabile (SER) și energia hidroelectrică reprezentau 32% și, respectiv, 11%. Contribuția energiei nucleare la capacitatea totală instalată a fost de numai 2%.


Proporția capacității de producție pe bază de energie termică în totalul capacității instalate a înregistrat o scădere de la 63,3% în 2008-2009 la 56% în 2023-24. În același timp, ponderea capacității de producție pe bază hidro a scăzut, de asemenea, de la 25 % la 11 %, în timp ce capacitatea din surse regenerabile a înregistrat o creștere semnificativă de la 8,9 % la 32 %. În perioada 2009-2023, CAGR a capacității totale instalate de producere a energiei electrice a fost de aproximativ 7,7%, față de 17,4% pentru sursele regenerabile și 5,7% pentru toate celelalte surse.

Sursa: NEP 14, Annual Energy Statistics 2024, National Power Portal*Date pana la Martie 2024

Sectorul energetic din India trece printr-o transformare profundă, prin care se îndepărtează progresiv de combustibilii fosili și salută sursele de energie regenerabile. În 2022-23, capacitatea instalată de energie din surse regenerabile (cu excepția energiei hidro) a crescut cu 12,20 %, în timp ce cea din surse termice a crescut cu 0,49 %. Această tendință demonstrează că India își schimbă modelele energetice, sursele regenerabile acumulând mai multă greutate în sistemul național de energie electrică.


În cadrul surselor regenerabile de energie, energia solară deține cea mai mare pondere (53,4%), urmată de energia eoliană (34,1%), bioenergia și valorificarea energetică a deșeurilor (8,2%) și micile proiecte hidro (3,9%).

NET Zero by 2070


Sursa: Citi Group

Etanol 20: India intenționează să atingă un amestec de 20% etanol în benzină până în 2025-26. Acest lucru necesită utilizarea a aproximativ 1,016 crore litri de etanol pentru a înlocui o cantitate echivalentă de benzină. Luând în considerare atât aplicațiile de amestec, cât și altele, cererea totală de etanol este estimată la 1 350 de crore de litri pentru a atinge obiectivul de amestec de 20% până în 2025. Dacă eficiența operațională a producției este de 80%, atunci, până în 2025, consumul de motorină ar trebui să fie de aproximativ 1,7 miliarde de litri. Această estimare ia în considerare creșterea preconizată a cererii de benzină din partea vehiculelor cu două roți și a autoturismelor, precum și vânzările preconizate de motorină.     

Misiunea națională privind hidrogenul verde: Această misiune a fost aprobată în ianuarie 2023 cu o alocare financiară de 2,4 miliarde USD. Alocarea bugetară include 2,1 miliarde USD (17 490 crore de rupii) pentru programul SIGHT, 175,9 milioane USD (1 466 crore de rupii) pentru proiecte pilot, 48 milioane USD (400 crore de rupii) pentru cercetare și dezvoltare și 46,6 milioane USD (388 crore de rupii) pentru diverse componente.


Cu o valoare de 2,1 miliarde USD, cea mai mare parte a bugetului a fost alocată programului SIGHT (Strategic Interventions for Green Hydrogen Transition), un program care sprijină producția internă de electrolizoare și producția de hidrogen verde. Programul SIGHT va funcționa în conformitate cu Mode-2B, un cadru conceput de MNRE care centralizează cererea și se angajează în licitații competitive pentru a asigura cea mai rentabilă furnizare de hidrogen verde și derivații săi. Prima tranșă a Mode-2B vizează o capacitate de ofertare de 200 000 de milioane de tone anual.

Strategia Indiei în cadrul acestei misiuni este de a deveni un exportator competitiv de hidrogen verde, vizând o parte din cererea globală anticipată de 200 de milioane de tone până în 2030.

Sursa: Ministerul Energiei Noi si Regenerabile

EV Push: Faptul că vehiculele electrice sunt foarte populare în aceste zile poate fi atribuit faptului că sunt alimentate cu energie electrică în locul combustibililor tradiționali. Această tranziție vizează principala problemă de mediu cauzată de înflorirea automobilelor, și anume arderea și evacuarea acestora. EV-urile nu necesită componente specifice care trebuie să se afle în vehiculele ICE, rezervoare de benzină, conducte de combustibil și țevi de eșapament. În consecință, amprenta de CO2 care este legată de fabricarea acestor componente destinate ICE scade. În 2023, India a observat o creștere uimitoare a vânzărilor de vehicule electrice, ajungând la 1,62 milioane de unități în total, ceea ce reprezintă o creștere de 50% față de 1,09 milioane de unități în 2022. Acest trend ascendent relevă o tendință de creștere rapidă a achiziționării de vehicule electrice în India, care se reflectă în creșterea cotei de EV de la 1,75% în 2021 la 6,38% în 2023, ceea ce reprezintă aproape de patru ori nivelul anterior. Tendința este o reflectare a creșterii cererii consumatorilor care, într-un an, s-a orientat încet în direcția EV-urilor. Guvernul indian a stabilit obiective ambițioase pentru penetrarea vânzărilor de vehicule electrice până în 2030: 30 % pentru mașinile private, 70 % pentru cele comerciale și 80 % pentru vehiculele pe două și trei roți. Aceste obiective nu vizează doar reducerea gradului de utilizare a combustibililor convenționali, ci vor face mediul mai curat și calitatea aerului mai bună. Conform estimărilor IEA, decarbonizarea parcului indian de vehicule electrice până în 2030 poate reduce cu aproximativ 5 Mt emisiile de dioxid de carbon, proporțional cu eforturile globale de combatere a schimbărilor climatice.

NEP 14: Autoritatea centrală, Central Electricity Authority (CEA), a anunțat Planul național de electricitate (NEP) pentru 2022-32. Acest plan prezintă o idee despre cererea predominantă de energie electrică, capacitatea instalată și obiectivele stabilite pentru dezvoltarea energiei regenerabile. NEP vizează realizarea unei capacități instalate pe bază de energie non-fosilă de până la 500 GW până în 2029-30. Pentru realizarea acestui obiectiv, NEP prevede creșterea ponderii capacității pe bază de energie nefosilă la 57,4% în 2026-27 și, eventual, la 68,4% până în 2031-32. Proiecțiile vizează o creștere semnificativă a producției de energie electrică a Indiei în anul fiscal 32, de la 1 492 TWh în anul fiscal 22 la 2 666 TWh. Planul evidențiază obiectivele agresive pentru energia eoliană și solară pentru următorul deceniu, energia solară nivelată urmând să crească cu 50% în această perioadă, de la 73 TWh în anul fiscal 22 la 666 TWh în anul fiscal 32. Capacitatea de energie eoliană este proiectată de NEP14 să crească de la 69 TWh la un total de 258 TWh de energie în perioada menționată.

Alte inițiative guvernamentale

Calea de urmat: Accelerarea către un viitor durabil

India este pregătită pentru o creștere transformatoare și multidimensională a surselor de energie curată și regenerabilă, care este dezvoltată în mod favorabil prin inițiative guvernamentale, progrese tehnologice și investiții. În călătoria țării către obiectivul său ambițios de a atinge neutralitatea rețelei până în 2070, se preconizează că capacitățile solare și eoliene, precum și alte capacități de energie regenerabilă, vor înregistra o creștere foarte rapidă. NEP prevede o creștere imensă a producției de energie electrică din surse regenerabile până în 2032, iar energia solară ar trebui să contribuie cu 50% la aceasta. La rândul său, energia eoliană va juca un rol crucial, având o contribuție de 16% la această creștere. Interesul guvernului de a crea un ecosistem adecvat pentru dezvoltarea hidrogenului ecologic, a amestecului de etanol și a vehiculelor electrice, precum și de a stabili foi de parcurs și obiective elaborate pentru penetrarea energiei regenerabile în aceste sectoare contribuie, de asemenea, la această mișcare. Instrumente de politică precum schema PLI pentru energia fotovoltaică solară, cu o investiție de 2,9 miliarde USD (24 000 crore de rupii), indică faptul că India ia măsuri agresive pentru a trece la o economie ecologică. Prin urmare, această dinamică reflectă nu numai dedicarea Indiei pentru îndeplinirea obiectivelor climatice globale, ci și crearea unui viitor durabil și fiabil din punct de vedere energetic, care propulsează țara spre a deveni o putere mondială de vârf în domeniul energiei regenerabile.

abonare newsletter