Educație

Elevii din Cluj vor face orele remediale prin programul „Școală după școală”. Cum se fac înscrierile?

Elevii din județul Cluj vor face ore remediale prin programul național „Școală după școală”. Acest program vizează elevii din clasele primare și gimnaziale.

 

 

Scopul programului „Școală după școală” este de a organiza în școlile din Cluj cu clase primare și gimnaziale ore remediale pentru elevi, pentru a diminua riscurile de abandon a școlii.


 

Elevii pot fi înscriși în acest prorgam, adică la orele remediale, până în data de 3 martie. Părinții trebuie să realizeze o solicitare scrisă în acest sens.î


Solicitările se depun la școala în care studiază elevul. Copiii care fac parte din clasele primare sau gimnaziale sunt eligibili pentru a participa la programul „Școală după școală”, riscuriile abandonului școlar fiind mai mari.

Totodată, programul se adresează elevilor care nu au avut acces sau au avut acces limitat la activitățile școlare din cauza lipsurilor legate de tehnologie și internet.


Elevii care aparțin grupurilor sociale defavorizate sunt încurajați să participe: elevi din mediul rural, elevi cu dizabilități, elevi din comunitățile dezavantajate economic, elevi rromi.

Criterii pentru programul „Școală după școală”

Pentru participare, elevii trebuie să îndeplinească cel puțin unul dintre următoarele criterii:


- elevul nu a avut acces sau a avut acces deficitar la activitățile educaționale desfășurate prin intermediul tehnologiei și al internetului, întrucât nu dispune de echipamente informatice proprii sau nu beneficiază de conexiune/conexiune fiabilă la internet;
- elevul se află în situație de corigență la sfârșitul semestrului I al anului școlar 2020-2021 sau are situația școlară neîncheiată la cel puțin o disciplină;
- elevul are nevoie de ore remediale, necesitate dovedită de rezultatele școlare obținute în semestrul anterior sau la evaluarea inițială de la începutul semestrului în derulare.

„În videoconferința organizată cu directorii unităților de învățământ preuniversitar am insistat ca școlile să facă toate demersurile pentru a informa părinții și elevii cu privire la înscrierea celor eligibili în grupul țintă al beneficiarilor Programului național pilot de tip Școala după școală. Consider că, în contextul în care s-a derulat procesul educațional din acest an școlar, oportunitatea oferită elevilor din zone dezavantajate, de a participa la activități educaționale în scop remedial, întrucât nu au avut acces la activitățile de învățare online, este binevenită și contribuie la egalitatea de șanse, în special pentru elevii din clasa a VIII-a, în vederea susținerii examenelor naționale ”, a declarat Marinela Marc, inspector școlar general în Cluj.

abonare newsletter