Educație

TITULARIZARE 2020. Proba scrisă va avea loc miercuri

Miercuri va avea loc proba scrisă din cadrul concursului național de ocupare a posturilor și catedrelor didactice vacante sau rezervate din învățământul preuniversitar.

TITULARIZARE 2020. Proba scrisă va avea loc miercuri

 

 


Mâine, 29 iulie 2020, se va desfășura proba scrisă din cadrul concursului național de ocupare a posturilor didactice/ catedrelor din unitățile de învățământ preuniversitar, sesiunea 2020. Proba scrisă va începe la ora 9:00 și se va desfășura în 7 de centre de concurs organizate la nivelul județului Cluj, pentru 61 de discipline.

 


Organizarea examenului de titularizare se va desfășura cu respectarea tuturor măsurilor igienico-sanitare, aplicabile în cazul examenelor naționale, privind normele de acces în spațiile de examen, în vederea protejării candidaților și a personalului implicat, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea SARS-CoV-2.

Aproape 1.500 de posturi, scoase la concurs

În județul Cluj, numărul posturilor scoase la concursul naţional de ocupare a posturilor didactice/ catedrelor din unităţile de învăţământ preuniversitar este de 1.489, dintre care 77 de posturi sunt pentru angajare în învățământ pe durată nederminată.


Disciplinele de concurs cu cel mai mare număr de candidați înscriși sunt: învățământ preșcolar în limba română (327 de candidați), învățământ primar în limba română (227 de candidați), educație fizică și sport (162 de candidați), psihopedagogie specială ( 112 candidați), limba și literatura română ( 95 de candidați).

Pentru susținerea acestei probe scrise, în județul  Cluj, s-au înscris 1.569 de candidați, dintre care 292 de candidați sunt din promoția curentă.


Candidații vor fi prezenți în sala de concurs cel mai târziu la ora 8:15, iar durata de redactare a lucrărilor scrise este de 4 ore, de la primirea subiectelor, cu posibilitatea prelungirii cu 1-2 ore pentru candidații cu cerințe educaționale speciale. 

Când vor fi afișate rezultatele?

Primele rezultate la proba scrisă vor fi afișate în data de 4 august 2020, la sediul Inspectoratului Școlar Județean Cluj, dar și pe site-ul titularizare.edu


Contestațiile se depun la sediul Inspectoratului Școlar Județean Cluj sau se transmit prin mijloace electronice, în zilele de 4 august 2020, după afișarea rezultatelor, până la ora 21:00, respectiv în data de 5 august 2020, până la ora 12:00.

 Rezultatele finale se afișează la sediul Inspectoratului Școlar Județean Cluj și pe site-ul titularizare.edu în data de 11 august 2020.

Pentru angajarea pe durată nedeterminată (titularizare) candidații trebuie să obțină la proba scrisă minimum nota 7, iar pentru angajarea pe durată determinată, minimum nota 5. Repartizarea candidaților pe posturi, în ordinea descrescătoare a notelor obținute la proba scrisă, se realizează în ședințe publice/ on-line, organizate de către Inspectoratul Școlar Județean Cluj,  în perioada 12 – 14 august 2020.

CITEȘTE ȘI

Mai mulți absenți, un singur trișor la examenul de definitivare în județul Cluj

 

Ultimele Stiri
abonare newsletter