Educație

Bursele școlare, plătite elevilor la mijlocul lunii noiembrie. Care sunt tipurile de burse și criteriile de acordare?

Primele burse din anul școlar 2023-2024 vor fi plătite elevilor retroactiv, adică abia din 15 noiembrie.

Elevi în sala de clasă/Foto: Emil Boc Facebook.com Elevi în sala de clasă/Foto: Emil Boc Facebook.com

 

 


Luna trecută, noile criterii de acordare a burselor școlare au stârnit reacții vehemente din partea elevilor și părinților. Marți, 12 septembrie, ministerul Educației a anunțat că regulile de acordare a burselor școlare au fost aprobate și urmează să fie publicată în Monitorul Oficial. 

 


Bursele elevilor, acordate cu întârziere

Bursele se plătesc lunar, de către unitățile de învățământ, la data de 15 a fiecărei luni, pentru luna precedentă. 

Potrivit anunțului publicat de minister, „plata burselor atât pentru luna septembrie, cât și pentru luna octombrie a anului curent, se face la data de 15 noiembrie”, arată ministerul Educației.


Tipuri de burse și criterii de acordare

Potrivit meteodologiei aprobate de minister, documentul prevede următoarele:


bursele de merit se acordă pentru 30% din elevii din fiecare clasă, cu posibilitatea extinderii listei de beneficiari pentru a cuprinde toți elevii cu media mai mare sau egală cu 9,50;

bursele de merit pentru elevii de clasa a V-a se vor acorda pe baza mediei notelor obținute de elevi pe parcursul primelor două intervale de învățare; 


bursele de merit pentru elevii de clasa a IX-a se vor acorda pe baza mediilor de admitere în învățământul liceal sau profesional; 

bursele de merit se vor acorda și pentru premiile I, II sau III la etapele județene ale olimpiadelor școlare, respectiv pentru participarea în loturile restrânse de pregătire pentru olimpiadele internaționale;

bursele sociale se acordă elevilor din familii monoparentale, inclusiv elevilor cu unul dintre părinți decedați, fără a se lua în considerare nivelul venitului mediu pe membru de familie.

Burse școlare 2023-2024 

Bursă de excelență olimpică I – între 750 și 3.000 de lei

Recompensează elevii care obțin premiile I, II, III și mențiune la: olimpiadele școlare internaționale; campionate sportive școlare internaționale recunoscute de Ministerul Educației și la Jocurile Olimpice în parteneriat cu Comitetul Olimpis și Sportiv Român.

Bursă de excelență olimpică II – 700 de lei

Recompensează elevii care obțin premiile I, II, III la olimpiadele școlare naționale organizate și finanțate de Ministerul Educației. 

Bursele de excelență se plătesc lunar, pe întreaga durată a anului școlar următor obținerii distincției. 

Bursă de merit – 450 de lei

Apreciază și încurajează efortul:

A minim 30% din fiecare clasă, în ordinea descrescătoare a mediilor generale anuale/a mediilor de admitere (clasa a IX-a)/a mediilor primelor două module (clasa a V-a). Toți elevii cu rezultate mai mari sau egale cu 9,50 primesc burse. 

CITEȘTE ȘI: 
Noi criterii de acordare a burselor elevilor. Crește valoarea burselor de merit, dispare bursa de studiu

Elevilor din loturile restrânse de pregătire pentru olimpiadele internaționale. 

Premianților (I, II sau III) la olimpiadele școlare județene. 

Premianților (I) la concursurile școlare și extrașcolare naționale recunoscute și finanțate sau nefinanțate de Ministerul Educației. 

Premianților (medalii de aur) la campionatele naționale organizate de federațiile sportive naționale în sporturi olimpice.  

Bursă socială – 300 de lei

Primar, gimnazial, liceal. A doua șansă (minori), inclusiv frwecvenșță redusă

Se acordă:

Elevilor din familii cu un venit mediu net lunar/membru de familie, pe ultimele 12 luni, mai mic de 50% din salariul minim net pe economie. 

Elevilor cu unul sau ambii părinți decedați, respectiv a celora asupra cărora a fost instituită o măsură de protecție specială. 

Elevilor din familii monoparentale. 

Elevilor cu deficiențe/afectări funcționale produse de boli, tulburări sau afecțiuni ale structurilor și funcțiilor organismului. 

Elevilor din familii care beneficiază de venit minim de incluziune. 

Bursă pentru mame minore – 700 de lei

Susține participarea și reușita mamelor minore, care frecventează cursruile de zi și au copil/copii proprii în întreținere. 

Bursele se acordă pe bază de cerere, însoțită de certificatul de naștere al copilului/copiilor aflați în întreținerea mamei minore. 

Bursele pentru mame minore se plătesc lunar, în perioada cursurilor școlare, cu excepția lunilor în care elevele cumulează 60 sau mai multe absențe nemotivate. 

Bursă tehnologică – 300 de lei

Acordată pentru reușită școlară în cadrul învățământului profesional.

Bursa tehnologică nu se acordă în primele 3 luni calendaristice din anul școlar următor, în cazul în care elevul a comis abateri disciplinare grave, care conduc la scăderea mediei generale la purtare sub nota 7 în anul școlar precedent.

Elevii declarați repetenți la finalul unui an școlar nu beneficiază de bursa tehnologică pentru anul de studiu pe care îl repetă. 

Bursele tehnologice se plătesc lunar, pe perioada cursurilor școlare, cu excepția lunilor în care elevii cumulează 10 sau mai multe absențe nemotivate.  

Execpții privind cumularea burselor 

Un elev poate beneficia de o singură bursă de excelență olimpică pe an, respectiv o singură bursă de merit pe an, indiferent de rezultatele obținute în anul școlar anterior. 

Un elev poate beneficia de o singuiră bursă socială, chiar dacă îndeplinește mai multe criterii sociale. 

Bursa de excelență olimpică I sau II nu se cumulează cu bursa de merit. 

Bursa socială, bursa tehnologică, bursa pentru maame minore se pot cumula între ele și/sau cu bursa de excelnță olimpică I sau II/bursa de merit.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI:

Noi criterii de acordare a burselor elevilor. Crește valoarea burselor de merit, dispare bursa de studiu

abonare newsletter