Educație

E oficial: doctoratul ministrului Bode e plagiat, dar nu prea mult. Despre calitatea lucrării, UBB nu se pronunță!

UBB a analizat lucrarea de doctorat a ministrului de Interne Lucian Bode (PNL). Proporția fragmentelor plagiate nu depășește 3%, dar comisia nu poate să se pronunțe dacă a fost „intenționat” sau o eroare de citare. Mai mult, UBB scrie negru pe alb că NU a analizat calitatea lucrării.

Doctoratul ministrului Bode e plagiat, dar nu prea mult. Facebook/ Lucian Bode Doctoratul ministrului Bode e plagiat, dar nu prea mult. Facebook/ Lucian Bode

 

 


UBB a publicat concluziile Comisiei de etică a Universității asupra tezei de doctorat a ministrului Lucian Bode. 

 


Comisia constată o serie de abateri de la normele de publicare, respectiv erori de citare și unele fragmente plagiate, însă arată că acestea reprezintă mai puțin de 3% din lucrare, acestea fiind cazuri în care fragmentele plagiate, cu o singură excepție, sunt citate în text, însă necorespunzător. Astfel, comisia constată că există fragmente plagiate, însă nu se poate pronunța dacă plagiatul a fost unul intenționat sau derivat din necunoașterea tehnicilor de citare.

„Cu privire la aspectele privind standardele de ETICĂ în teza de doctorat cu titlul: «Securitatea energetică și managementul resurselor la începutul secolului XXI. România în context european actual», susținută de dl. Lucian‐Nicolae BODE în anul 2018, la Universitatea Babeș‐Bolyai din Cluj‐Napoca, sub îndrumarea coordonatorului Prof. Univ. Dr. Adrian Liviu IVAN, Comisia de etică a UBB constată o serie de abateri de la bunele norme de publicare: (1) erori de citare și (2) unele fragmente plagiate.


S-au reținut ca existând fragmente plagiate în 3 din cele 4 puncte ale sesizării nr. 14390/18.10.2022, alte fragmente plagiate fiind identificate în urma analizei interne a UBB.

Fragmentele identificate ca având o problemă de tip plagiat reprezintă aproximativ 1.923 de cuvinte din 65.000 cuvinte ale tezei (2.95%)


Ținând însă cont că textele originale din care s-au preluat fragmente plagiate sunt citate în text și în referințe (cu o excepție), chiar dacă nu acolo unde trebuie și/sau cum trebuie, nu rezultă cu certitudine că plagiatul a fost unul intenționat sau mai degrabă a derivat din necunoașterea/neaplicarea tehnicilor de citare (ex. utilizarea de ghilimele/bloc de text; citare acoperitoare etc.). Acest lucru nu schimbă concluzia că există fragmente plagiate” se arată în hotărârea comisiei.

În comunicatul UBB Cluj se mai arată că membrii comisiei s-au pronunțat strict pe elementele ce țin de rigorile redactării academice și NU DE CALITATEA ACADEMICĂ a lucrării de doctorat. 


„Analiza a vizat concret respectarea normelor de redactare academică, nu calitatea academică a lucrării de doctorat. Pentru calitatea lucrării de doctorat garantează specialiștii în domeniu din Școala doctorală și din CNATDCU, înainte de conferirea titlului de doctor. După depășirea unui prag minimal acceptabil al calității - garantat de Școală/CNATDCU -, tezele sunt extrem de variabile în cantitatea și calitatea cunoașterii noi aduse, unele având contribuții minimale, altele majore. Evident, UBB este interesată ca Școlile proprii să genereze nu doar teze care trec un prag minimal, ci teze care aduc contribuții importante la cunoaștere”, se mai arată în hotărârea comisiei.

Comisia mai arată că „rareori redactarea unei lucrări complexe este perfectă”.

„Redactarea unei lucrări științifice se face pe baza unor norme generale și/sau specifice diferitelor domenii. Deși trebuie să fie un deziderat al oricărui autor serios, rareori redactarea unei lucrări complexe este perfectă, de aceea practicile academice utilizează erate/corecții, ca mijloace absolut normale de îndreptare publică și transparentă a unor erori și devieri anterioare adesea neintenționate de la aceste norme, atunci când sunt identificate”, se mai arată în document.

Comisia constată abateri, dar nu poate sancționa

Concluzia analizei este că există abateri de la etica cercetării și Comisia ar fi propus sancțiunea avertisment scris, însă, întrucât ministrul Lucian Bode nu este membru al comunității universitare, nici personal de cercetare-dezvoltare, Comisia nu poate dispune sancțiuni. Comisia solicită însă autorului și editurii corectarea benevolă a erorilor constatate.

„Comisia constată așadar existenta unor abateri de la etica cercetării

Cu privire la eventualele sancțiuni, Comisia ar fi propus sancțiunea avertisment scris, și cea de corectarea tuturor lucrărilor publicate prin încălcarea normelor de bună conduită. 

Constatăm însă ca persoana reclamată nu face parte din categoriile prevăzute de lege împotriva căreia se poate aplica o sancțiune referitoare la încălcarea eticii universitare și a bunei conduite în cercetare. Astfel, articolele care fac referire la calitatea persoanelor împotriva cărora se poate sesiza Comisia de etică pentru abateri săvârșite sunt: 

  • art. 308 alin. 1 Legea nr. 1/2011 - ” ... membri ai comunității universitare”;
  • art. 11 indice 1 din Legea nr. 206/2004 - ” personalului de cercetare-dezvoltare”;
  • art. 1 Codul Etic UBB - ”...membrii comunității universitare (studenţi, masteranzi, doctoranzi, cadre didactice şi cercetători, personal didactic auxiliar, personal nedidactic)”;
  • art. 4 lit. a) - Regulament Comisie de etică UBB - .”..membri ai comunităţii universitare”;
  • art. 7 - Regulament Comisie de etică UBB ” ... membrii comunităţii universitare, respectiv: a) studenţilor, masteranzilor, doctoranzilor, b) personalului didactic şi cercetătorilor, c) personalului de conducere, d) personalului administrativ.” 

Doar persoanele de mai sus sunt cele împotriva cărora se poate aplica o sancțiune de către comisia de etică, conform art. 318 și 319 din Legea nr. 1/2011, art. 25, 26 și 27 din Regulamentul Comisiei de etică a UBB. 

Întrucât domnul Bode nu deține niciuna dintre calitățile de mai sus, Comisia constata ca desi a identificat încălcări ale eticii în domeniul cercetării, nu poate dispune sancțiuni

Comisia considera totuși că se impune corectarea tuturor lucrărilor publicate prin încălcarea normelor de bună conduită, prin urmare solicita autorului si editurii sa facă aceste demersuri in mod benevol

In plus, UBB informează CNATDCU/ministerul pentru analize/decizii suplimentare, daca este cazul. De asemenea, cei interesați pot la rândul lor sesiza CNATDCU ca instanță superioară, cu decizie finală”, se mai arată în hotărâre.

CITEȘTE ȘI:

Comisia de etică a UBB a încheiat analiza tezei de doctorat a ministrului Bode. Rezultatul cercetării urmează să fie publicat la începutul săptămânii viitoare

Ultimele Stiri
abonare newsletter