Economie

Atenție la asigurarea mașinii! Greșeala pe care o fac șoferii și pentru care pot primi amenzi usturătoare!

Polițiștii sunt pretențioși când vine vorba de asigurarea mașinii. Există o greșeală pe care o fac șoferii și din cauza căreia pot primi amenzi usturătoare.

Atenție la asigurarea mașinii! Greșeala pe care o fac șoferii și pentru care pot primi amenzi usturătoare! Atenție la asigurarea mașinii! Greșeala pe care o fac șoferii și pentru care pot primi amenzi usturătoare!

Cu toate că în ultima vreme s-a descoperit că totul poate fi digitalizat, polița RCA în format electronic nu este acceptată de către polițiști. Polița trebuie să fie pe format de hârtie, în original, altfel șoferii riscă amenzi usturătoare.

Atenție la asigurarea mașinii! Greșeala pe care o fac șoferii și pentru care pot primi amenzi usturătoare!

Cu toate că contractele RCA pot să fie emise și online, dacă șoferul nu are polița în format original, pe hârtie, s-ar putea să aibă o problemă cu oamenii legii.


Potrivit Normei 20/2017 privind asigurările auto din România, contractele RCA pot fi emise și electronic. Atunci când închei online o poliță RCA, primești acest contract atât via e-mail (unde îl ai stocat ), cât și în format fizic prin curier (în variantă printată, ștampila și semnătura fiind imprimate, nu în formă olografă).

Teoretic, agenții de asigurare au la dispoziție, conform normelor în vigoare 5 zile de la data emiterii polițelor RCA pentru a transmite datele cuprinse în aceste documente către baza de date AIDA gestionată de Biroul Asigurătorilor Auto (BAAR).
Odată transmise datele, oricine poate verifica pe internet, introducând numărul de înmatriculare sau seria de caroserie a mașinii, dacă există o poliță RCA valabilă pentru acel autoturism.


Autoritatea de Supraveghere Financiară precizează că „în cazul emiterii electronice ale acestor contracte sunt aplicabile prevederile art. 7 din Legea 365/2002 privind comerțul electronic", iar "cu privire la modalitatea de verificare a veridicității datelor înscrise în contractele de asigurare RCA, inclusiv depistarea falsurilor de către organele abilitate în acest sens, asigurătorii RCA sunt obligați să confirme valabilitatea contractelor RCA și să elibereze copii ale acestora la solicitarea: instanțelor de judecată și a autorităților publice; asigurătorilor care s-au subrogat în drepturile persoanei prejudiciate; asigurătorilor RCA ai persoanei vinovate de producerea accidentului în cazul decontării directe;
altor persoane fizice și juridice care justifică un interes legitim."

Putem prezenta asigurarea în format electronic?

„Cu toate că încheierea contractului între asigurat și un asigurator RCA se poate realiza prin mijloace electronice, potrivit dispozițiilor art. 5 alin. (4) din Legea nr. 132/2017, dovada încheierii efective a acestuia se face prin documentul denumit poliță RCA, care așa cum prevede art. 2 pct. 21 reprezintă documentul prin care se constată încheierea contractului de asigurare RCA şi se atestă existenţa asigurării de răspundere civilă pentru prejudicii produse terţelor persoane prin accidente de vehicule şi de tramvaie. Art. 147 alin. (1) din Regulamentul de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1391/2006, cu modificările și completările ulterioare, prevede obligația conducătorului autovehiculului de a avea asupra să actul de identitate, permisul de conducere, certificatul de înmatriculare sau de înregistrare şi, după caz, atestatul profesional, precum şi celelalte documente prevăzute de legislaţia în vigoare. În contextul celor mai sus menționate, din coroborarea normelor legale invocate, se stabilește obligativitatea deținerii în format fizic pe suport de hârtie, în original, a asigurării obligatorii pentru răspundere civilă în caz de pagube produse terților prin accidente de circulație, în circulația pe drumurile publice din România”, arată Poliția Română.


CITEȘTE ȘI:

Amenzi rutiere. Unde putem plăti amenzile de circulație în Cluj-Napoca

 


 

abonare newsletter