Economie

Banca Transilvania, în creștere, în trimestrul al III-lea al acestui an

La sfârșitul primelor nouă luni ale acestui an, activele Băncii Transilvania totalizează 34.047 milioane lei, soldul creditelor este cu 5,6% mai mare decât era la finalul anului 2013, iar totalul resurselor atrase de la clienți este cu peste 6% peste nivelul de la sfârșitul anului 2013.

Infografic rezultate financiare BT, în trimestrul al III-lea al acestui an Infografic rezultate financiare BT, în trimestrul al III-lea al acestui an

În primele nouă luni din 2014 au fost acordate, atât companiilor, cât și persoanelor fizice, 108.000 de credite noi, în valoare totală de peste 7.900 milioane lei.Continuarea susţinerii economiei reale, dezvoltarea unor produse şi servicii noi, concentrarea pe creşterea activităţii în toate ariile de interes pentru Banca Transilvania au dus la creşterea veniturilor operaţionale BT în trimestrul III din 2014. Acestea au ajuns, în trimestrul III din 2014, la 1.449 milioane lei, cu 26% mai mari faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, când au fost de 1.148 milioane lei. Marja netă a dobânzii a fost de 3,43% în trimestrul III 2014, în linie cu marja pe semestrul I 2014. Rezultatul pozitiv al băncii a fost sprijinit de iniţiativele de eficientizare a activităţilor, respectiv de cele de control al costurilor, care, împreună cu creșterea activității bancare, au dus la o îmbunătăţire a raportului cost/venit cu peste 8 puncte procentuale faţă de trimestrul III 2013, ajungând la 42,3% în trimestrul III 2014.

Numărul de clienţi activi ai băncii - persoane fizice şi companii – a crescut cu 14% faţă de aceeaşi perioadă a anului 2013, de la 1,65 milioane de clienţi la 1,88 milioane de clienţi. Focusul Băncii Transilvania a fost clienţii retail şi IMM, precum şi segmentele specializate. Numărul de operaţiuni derulate prin conturi BT a crescut cu peste 11% faţă de aceeaşi perioadă a anului 2013, iar ritmul de creştere a veniturilor din comisioane operaționale a fost de peste 15%. Începând cu anul 2014, Banca Transilvania a devenit o bancă de importanță sistemică pentru sistemul de decontare Transfond, pe parcursul acestui an cota de piaţă privind decontarile atingând valoarea de 10,9%, cu o creştere de 1% faţă de sfarșitul anului 2013.


Banca Transilvania a încheiat trimestrul III din 2014 cu un portofoliu de 2,27 milioane carduri, generând tranzacții cu 16,5% mai mari față de perioada similară a anului precedent. Cota de piață a băncii privind volumul tranzacțiilor este de 17,7%. În ultimele 12 luni portofoliul de carduri de credit a crescut cu 17%. Perioada trimestrului III a adus creșteri consistente pentru Banca Transilvania, pe domeniul retail fiind acordate credite în valoare de peste 1.500 mil. lei. În ceea ce privește companiile, în cursul trimestrului III al anului curent, banca a acordat aproximativ 19.000 de credite noi, cu o expunere medie pe client de 598 mii lei.

La 30.09.2014, soldul creditelor BT era de 20.029 milioane lei, iar resursele atrase de la clienți au ajuns la 27.387 milioane lei, raportul credite – depozite fiind de 73,13%. Banca Transilvania continuă să se bucure de un excedent de lichiditate, cu un indicator de lichiditate imediată de 50,4%, sensibil mai bun decât media sistemului bancar.


În continuarea demersului început în trimestrul II 2014, în conformitate cu recomandarea BNR, Banca Transilvania a scos în afara bilanţului creditele care aveau serviciul datoriei mai mare de 360 zile şi erau integral acoperite cu ajustări de depreciere. Creditele scoase în afara bilanțului în trimestrul III 2014 au fost cu 26% mai mici decât valoarea din trimestrul II 2014.

Banca Transilvania a păstrat în decursul ultimilor ani politica de creditare prudentă, punând accent pe dispersia riscurilor. Creditele neperformante, cu restanţe mai mari de 90 de zile, reprezintă 11,47% din totalul portofoliului de credite al Băncii Transilvania, la sfârşitul trimestrului III 2014, în continuare fiind sub media sistemului bancar din România. Urmărind păstrarea gradului de acoperire a creditelor neperformante cu provizioane, chiar şi în condiţiile în care o parte din creditele integral provizionate au fost scoase în afara bilanţului, BT a înregistrat, la 30.09.2014, cheltuieli nete cu provizioanele pentru active şi angajamente de creditare de 442 milioane lei. Acoperirea creditelor neperformante cu provizioane aferente şi garanţii ipotecare reprezintă în continuare peste 125%, valoare păstrată pe parcursul ultimilor doi ani. Soldul total al provizioanelor este de 2.436 milioane lei, la data de 30 septembrie 2014, reprezentând 12,2% din totalul creditelor.


Primele 9 luni ale acestui an au confirmat trendul observat în 2013 cu privire la îmbunatățirea comportamentului de plată al clienților retail şi IMM. Efectul combinat dintre îmbunătățirea comportamentului de plată al acestor două categorii de clienți și reducerea expunerilor neperformante istorice aferente acestor clienți au dus la o scădere cu 11% a volumului restanţelor de peste 90 de zile pe segmentele mai sus menționate.

Solvabilitatea băncii este de 15,82%, luând în considerare profitul cumulat la 30.09.2014.


Atașat puteți consulta rezultatele financiare ale Băncii Transilvania în trimestrul III al acestui an.

abonare newsletter