Anunțuri

ANUNŢ DE PARTICIPARE LA PROCEDURA COMPETITIVĂ pentru atribuirea contractului de servicii de închiriere spaţii pentru echipa de implementare în vederea desfășurării activităților A2 şi A3 cu grupul țintă, în cadrul proiectului „Califică-te și progresează!’

25.10.2021

ANUNŢ DE PARTICIPARE LA PROCEDURA COMPETITIVĂ


pentru atribuirea contractului de servicii de închiriere spaţii pentru echipa de implementare în vederea desfășurării activităților A2 şi A3 cu grupul țintă (cod CPV 70310000-7 – „Servicii de închiriere sau de vânzare de imobile"), în cadrul proiectului „Califică-te și progresează!’’


ASOCIAŢIA PROFESIONALĂ NEGUVERNAMENTALA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ASSOC cu sediul în Baia Mare, str. Lascăr Pană, nr. 3, judeţ Maramureş, vă invită să participaţi la atribuirea prin procedura competitivă a contractului de servicii de închiriere spaţii pentru echipa de implementare în vederea desfășurării activităților A2 şi A3 cu grupul țintă (cod CPV 70310000-7 – „Servicii de închiriere sau de vânzare de imobile") în conformitate cu cerinţele incluse în documentaţia de achiziţie, în cadrul proiectului cu titlul „Califică-te și progreseazã!’’ POCU/726/6/12/135495.


Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziţie: procedura competitivă în conformitate cu prevederile capitolului 5 din cadrul Ordinului Ministrului Fondurilor Europene nr. 1284/2016 privind aprobarea Procedurii competitive aplicabile solicitanţilor/beneficiarilor privaţi pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanţate din fonduri europene, cu modificările şi completările ulterioare.

Sursa de finanţare: Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020, Componenta 1, Creșterea nivelului de calificare al angajaților prin programe de formare continuã corelate cu nevoile pieței muncii - Regiuni mai puțin dezvoltate”, Axa Prioritarã nr. 6 - Educație și competențe, Obiectiv specific 6.12 - Creșterea participãrii la programele de formare profesionalã continuã, cu accent pe acei adulți, cu un nivel scãzut de calificare și persoanele cu vârsta de peste 40 ani, din zone rurale defavorizate, inclusiv prin recunoașterea și certificarea rezultatelor învățării dobândite în contexte non-formale și informale.


INFORMAŢII DESPRE PROCEDURĂ

Denumire contract: Contract de servicii de închiriere spații pentru echipa de implementare în vederea desfășurării activităților A2 şi A3 cu grupul țintă în cadrul proiectului cu titlul, Califică-te și progresează!’’, POCU/726/6/12/135495


Tip contract: Contract de servicii de închiriere.

Obiectul contractului: închiriere spaţiu pentru echipa de implementare în vederea desfășurării activităților A2 şi A3 proiectului.


Specificaţii:

Suprafaţa utilă - minim 68 mp – maxim 70 mp.

Spaţiul va fi amplasat în Mun. Cluj-Napoca.

Toate specificaţiile tehnice sunt menţionate în Documentaţia de achiziţie.

Durata contract: o perioadă estimată de 17 luni, de la semnarea contractului până la 31.03.2023.

Divizare pe loturi: Nu.

Oferte parţiale sau alternative: Nu.

Valoarea estimată totală: 71.400 lei fără TVA. Preţul contractului nu se poate ajusta.

Criteriul de atribuire: Ofertă cu preţul cel mai mic.

Locul de prestare al serviciilor de închiriere: Mun. Cluj-Napoca, judeţul Cluj.

Modul de obţinere a documentaţiei de achiziţie: de la sediul achizitorului din Baia Mare, str. Lascăr Pană, nr. 3, jud. Maramureş sau la adresa de e-mail: assoc@assoc.ro

Toate informaţiile privind procedura de achiziţie sunt prezentate în Documentaţia de achiziţie publicată pe site-ul https://beneficiar.fonduri-ue.ro, rubrica anunţuri.

Data limita de depunere a ofertelor: 08.11.2021, ora 16:00.

Adresa la care se depun ofertele: Mun. Baia Mare, str. Lascăr Pană, nr. 3, jud. Maramureş.

Perioada de valabilitate a ofertelor: 60 de zile de la data limita de depunere a ofertelor.

Informaţii suplimentare se pot obţine de la: sediul Asociaţiei Profesionale Neguvernamentale de Asistenţă Socială ASSOC, pers. de contact Sandu Hotima, telefon: 0262-222226, e-mail: assoc@assoc.ro.


 

Asociaţia Profesională Neguvernamentală de Asistenţă Socială ASSOC
Prin preşedinte
Sălăjeanu Florian Valeriu

 

 

Ultimele Stiri
abonare newsletter