Anunțuri

Anunț de presă privind deschiderea proiectului - „Dezvoltarea unui serviciu inovativ de determinare a bolii paradontale prin examinari Imagistice” COD MYSMIS 11216

14.07.2020

Anunț de presă privind deschiderea proiectului


S.C. 3D X-RAY S.R.L. cu sediul în Municipiul Cluj-Napoca, România, Str. Motilor nr. 106, Ap.5, judetul Cluj, cod postal 400370 derulează, începând cu data de 09.07.2020 proiectul „ DEZVOLTAREA UNUI SERVICIU INOVATIV DE DETERMINARE A BOLII PARODONTALE PRIN EXAMINARI IMAGISTICE”, COD MYSMIS 11216, co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanţare încheiat cu Ministerul Cercetării și Inovării în calitate de Organism Intermediar (OI), pentru Programul Operaţional Competitivitate (POC).

Valoarea totală a proiectului este de 960,862.97 lei, din care valoarea finanțării nerambursabile este de 839,925.94 lei.


Locatia de implementare este situata in Municipiul Turda, pe strada Libertatii nr.8/1, Judetul Cluj.

Obiectivul general al proiectului este de a dezvolta servicii inovative pe baza rezultatelor obþinute din cercetarea doctorala, prin dezvoltarea unui protocol de examinare care sa permita identificarea imagistica a pacienþilor cu diverse forme de afectare parodontala.


Rezultate asteptate

1. Dezvoltarea a 6 tipuri de servicii inovative bazate pe rezultate de cercetare
2. Crearea a 2 locuri de munca (1 cercetare/1dezvoltare)
3. Realizarea unei investitii totale de 960,862.97 RON in dezvoltarea unui spin off in domeniul cercetarii - dezvoltarii – inovarii in medicina dentara


Durata de implementare a proiectului este de 24 luni începând cu data de 09 iulie 2020.

Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020.


Date de contact:

Mai multe detalii despre implementarea acestui proiect puteţi obţine de la sediul social al 3D X-RAY SRL din Municipiul Cluj-Napoca, România, Str. Motilor nr. 106, Ap.5, judetul Cluj, cod postal 400370, persoană de contact PETRUTIU ADRIAN STEFAN, Administrator, prin telefon la 0740033652 sau prin e-mail la dr_ady17@yahoo.com.

abonare newsletter