Anunțuri

Comunicat de presă - Anunț demarare proiect: Crearea unei noi unități de producție în cadrul firmei Leopet COM SRL prin achiziționarea de echipamente moderne, eco-eficiente

Comunicat de presă

Data: 05.06.2018

 


Anunț demarare proiect: Crearea unei noi unități de producție în cadrul firmei Leopet COM SRL prin achiziționarea de echipamente moderne, eco-eficiente

 


Titlul proiectului: “Crearea unei noi unități de producție în cadrul firmei Leopet COM SRL prin achiziționarea de echipamente moderne, eco-eficiente”

 


Numele beneficiarului: LEOPET COM SRL

 


Valoarea totala a proiectului (inclusiv finantarea nerambursabila): 4.863.549,20 lei

 


Valoarea contribuției europene: 2.894.571,52 lei

 

Data începerii şi finalizării proiectului: 08.05.2018 – 27.02.2019

 

Codul MySMIS: 112780

 

Obiectivele proiectului:

Obiectivul general al proiectului este crearea unei noi unități de producție în cadrul firmei Leopet SRL prin achiziționarea de echipamente moderne, eco-eficiente și diversificarea activității societății cu ajutorul acestora, diversificare care constă în fabricarea semi-fabricatelor, paleților și cipsurilor din lemn și totodată modernizarea procesului de producție de la nivel de întreprindere. Obiectivul general este în strânsă legătură cu obiectivul specific aferent „Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020, axa prioritară 2: ”Îmbunatățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii”, prioritatea de investiții 2.2 ”Sprijinirea creării și extinderii capacității avansate de producție și dezvoltarea serviciilor”, și anume îmbunatățirea competitivității economice prin creșterea productivității muncii în IMM-uri în sectoarele competitive identificate în Strategia Națională pentru Competitivitate.

Obiectivele specifice ale proiectului:

1. Fabricarea unor produse noi care nu au mai fost fabricate de întreprindere ca urmare a inovării și diversificării proceselor în cadrul firmei cu ajutorul noilor echipamente care vor fi achiziționate prin acest proiect și anume: linie producție cherestea, linie automată de îmbinat în dinți, mașină de rindeluit pe 4 fețe, tocător cu tambur, motostivuitor, încărcător frontal, soft pentru linia de debitare;

2. Realizarea unor măsuri de promovare a egalității de șanse și a dezvoltării durabile prin angajarea unei persoane care aparține unei categorii defavorizate, adaptarea infrastructurii pentru operarea și accesul persoanelor cu dizabilități, îmbunatățirea calității mediului înconjurător prin creșterea gradului de recuperare și reciclare a deșeurilor realizată printr-o colaborare cu un furnizor de colectare selectivă, instalarea unui sistem de iluminat eficient și achiziționarea unor echipamente cu un consum redus de energie electrică;

3. Creșterea competitivității firmei pe piața de producție națională și internațională prin: certificarea produselor firmei (se vor achiziționa atât servicii de consultanță în vederea pregătirii documentației dar și servicii de certificare propriu-zisă) și certificarea sistemului de management ISO 9001 (se vor achiziționa atât servicii de consultanță în vederea pregătirii documentației dar și servicii de certificare propriu-zisă), și implicit creșterea dimensiunii pieței țintă prin participarea la un târg internațional în calitate de expozant;

 

Rezultatele proiectului:

 

1. Crearea unei unități noi prin dotarea cu echipamente a clădirii și fabricarea cu ajutorul acestora a unor produse noi (semi-fabricate din lemn, paleți și cipsuri din lemn) până la finalizarea implementării proiectului și capacitate productive semnificativ îmbunatățită ca urmare a inovării fluxului tehnologic prin achiziționarea de echipamente și utilaje de ultimă generație menite să crească gradul de calitate a produselor dezvoltate. Echipamentele achiziționate: linie producție cherestea, linie automată de îmbinat în dinți, mașină de rindeluit pe 4 fețe, tocător cu tambur, motostivuitor, încărcător frontal, soft pentru linia de debitare;

2. O persoană dintr-o categorie defavorizată angajată, infrastructură adaptată pentru accesul persoanelor cu dizabilități, un contract încheiat cu o firmă care colectează selectiv deșeurile, sistem de iluminat eficient instalat și echipamente cu un consum redus de energie achiziționate, optimizarea funcționarii instalațiilor, optimizarea fluxurilor tehnologice;

3. Noile produse certificate, sistem de management ISO 9001 certificat și participarea la minim un târg internațional din domeniul prelucrării lemnului;

LEOPET COM SRL

Persoana de contact: Leordean Gheorghe, administrator - LEOPET COM SRL

Tel: 0752 772 890, E-mail: leo_petrova@yahoo.ro, Fax:-

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanţat din Fondul European
de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020

www.inforegio.ro      |     facebook.com/inforegio.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei

Ultimele Stiri
abonare newsletter