Anunțuri

FARAGO TIBERIU ȘTEFAN – Anunț de Mediu

FARAGO TIBERIU ȘTEFAN în calitate de titular, anunță publicul interesat asupra declanșării etapei de încadrare, conform HG 1076 / 2004, în vederea obținerii avizului de mediu pentru „Elaborare P.U.Z. în vederea introducerii terenului în intravilan pentru construire casă de vacanță Ds + P + M, bazin vidanjabil, utilități împrejmuire” în comuna Fizeșu Gherlii, sat Fizeșu Gherlii, fn, jud Cluj. Prima versiune a planului, poate fi consultată la sediul titularului / proiectantului, com. Fizesu Gherlii, sat Fizesu Gherlii, fn, jud Cluj, din data de 24.04.2018, între orele 8 – 14. Publicul interesat poate transmite, în scris, comantarii și sugestii, până la data de 12.05.2018, la APM Cluj, str Dorobanților nr 99 blocul 9B, cod 400609, fax 0264 412 914, e-mail office@apmcj.anpm.ro în zilele de luni – vineri, între orele 9.00 – 14.00.

 

Ultimele Stiri
abonare newsletter