Anunțuri

Anunț începere proiect: „Achiziție echipamente în vederea diversificării producției S.C. Zigman S.R.L.“

Data: 17.04.2018

Proiectul  “ Achiziție echipamente în vederea diversificării producției S.C. Zigman S.R.L  ”, cod MySMIS 112250, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020  este implementat de către SC ZIGMAN SRL și are o valoare totală de 2.440.863,56 lei, din care 1.279.656,00 lei  reprezintă finanțare nerambursabilă. Programul Operațional Regional 2014-2020 este implementat la nivel național de către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management, iar la nivel regional de către ADR Nord Vest, organism intermediar al programului ce monitorizează implementarea acestui proiect în Regiunea Nord Vest. Proiectul este prevăzut a se derula în perioada 29.03.2018 - 31.12.2018. Obiectivul General al proiectului este Cresterea productivitatii si competitivitatii S.C. Zigman S.R.L. – in domeniul prelucrarii lemnului Cod CAEN 1610, prin achizitia de utilaje necesare pentru desfasurarea activitatii.


 

Date de contact benficiar  ZIGMAN SRL


Municipiul Cluj-Napoca, România, Str. Calea Dezmirului nr. 16-18,Hala 7,prelungire Hala 3, judetul Cluj,

cod postal 400397, România,e-mail: office@zigman.ro


 

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020


www.inforegio.ro      |     facebook.com/inforegio.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei


 

abonare newsletter