Anunțuri

ANUNȚ DE PRESĂ - Semnarea contractului de finanțare pentru proiectul de investiții„ CREŞTEREA COMPETITIVITĂŢII CLEAN MAX S.R.L. PRIN ACHIZIŢIA DE ECHIPAMENTE PERFORMANTE”

ANUNȚ DE PRESĂ

Programul Operațional Regional 2014 – 2020


Semnarea contractului de finanțare pentru proiectul de investiții

„CREŞTEREA COMPETITIVITĂŢII CLEAN MAX S.R.L. PRIN ACHIZIŢIA DE ECHIPAMENTE PERFORMANTE”


Cod SMIS 104697

- proiect co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională -


13.04.2018           

S.C. CLEAN MAX S.R.L., cu sediul în Municipiul Satu Mare, România, Str. Aurel Vlaicu nr. 129, județul Satu Mare și Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management și Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest în calitate de Organism Intermediar, au semnat la data de 15.03.2018 contractul de finanțare în valoare totală de 1.283.880,23 lei, care se estimează ca va avea ca rezultat creșterea competitivității societății prin achiziția de echipamente performante și dezvoltarea echipei prin crearea a 5 noi locuri de muncă.


            Proiectul, care primește finanțare din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020, Axa Prioritară 2„Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiții 2.1 – „Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri”, va fi implementat în perioada 01.09.2016 – 31.03.2019, la Cluj Napoca, Bld. Muncii nr. 12, județul Cluj.        

                        Valoarea totală a proiectului este de 1.283.880,23 lei, din care valoarea finanțării nerambursabile (din Fondul European de Dezvoltare Regională și bugetul național) este de 849.665,04 lei.                      


            Programul Operațional Regional 2014–2020 este Program Operațional finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regionala care își propune ca obiectiv general creșterea competitivității economice și îmbunătățirea condițiilor de viață ale comunităților locale și regionale, prin sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri, infrastructurii și serviciilor, pentru dezvoltarea durabilă a regiunilor, astfel încât acestea să își poată gestiona în mod eficient resursele și să își valorifice potențialul de inovare și de asimilare a progresului tehnologic.

Date de contact:

S.C. CLEAN MAX S.R.L.

STELIAN STRANGO

Administrator

Municipiul Satu Mare, România, Str. Aurel Vlaicu nr. 129,

Tel. 0744966044, e-mail: proiectcleanmax@gmail.com

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanţat din Fondul European

de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020

www.inforegio.ro      |     facebook.com/inforegio.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei

 

 

abonare newsletter