Anunțuri

Comunicat de presă privind finalizarea proiectului pentru SC PLAST TECHNIK SRL

 

                                                Februarie 2024


Comunicat de presă privind finalizarea proiectului

Societatea PLAST TECHNIK SRL, cod de identificare fiscală 10056610, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J12/2244/1997, cu sediul în localitatea Cluj Napoca, Calea Baciului 47C + 47E, județul Cluj, România, cod poștal: 400277, ANUNȚĂ FINALIZAREA PROIECTULUI nr. 1974/01.03.2023, SMIS  160609, intitulat ”Promovarea producției de energie din surse regenerabile pentru consum propriu” co-finanțat din Fondul de coeziune, prin Programul Infrastructura Mare 2014-2020, Apel proiect 13 – Măsuri de ajutor de stat pentru producție din surse energie regenerabile, RUE59, în baza Contractului de finanțare încheiat cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020, în data de 01.03.2023.                                           


Valoarea totală a Contractului de Finanțare este de 2.153.619,94 lei, din care suma finanţării nerambursabile UE este de 947.464,19 lei, echivalentă cu 55% din valoarea totală eligibilă aprobată.                               Obiectivul general este creșterea eficientei energetice in cadrul companiei. Proiectul contribuie la realizarea obiectivului specific al Programului 11.1 întrucât promovează eficienta in utilizarea energiei prin reducerea consumului energetic in procesele tehnologice. 

Rezultatele care reies din obiectivele specifice: 


  1. Instalarea unei centrale fotovoltaice cu o capacitate de aprox. 364 kw
  2. Scăderea consumului de energie electrică preluată din SEN de la 404,70 KWh/an la aprox. 4,97 MWh/an în primul an după implementarea proiectului de investiții
  3. Scăderea emisiilor rezultante de gaze cu efect de seră de la 133,55 tone CO2 la aprox. 1,64 tone CO2/an în primul an după implementarea proiectului de investiții. 

Dată începere proiect: 01.03.2023
Dată finalizare proiect: 31.12.2023
Cod SMIS asociat proiectului: 160609
Proiect co-finanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014 -2020

Date de contact beneficiar: 
SC PLAST TECHNIK SRL
Administrator: Florin TATARU
Telefon: 0754888111,E-mail: florin.tataru@plasttechnik.com


Ultimele Stiri
abonare newsletter