Anunțuri

Anunț de licitație publică - Autoritate contractantă: Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca pentru Municipiul Cluj-Napoca, CUI 4505857

 

           ANUNȚ LICITAȚIE PUBLICĂ


     privind închirierea prin licitaţie publică a terenului destinat amplasării terasei de alimentaţie publică T1, situată în municipiul Cluj-Napoca, zona pietonală Bulevardul Eroilor.

Autoritate contractantă: Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca pentru Municipiul Cluj-Napoca, CUI 4505857
Adresa: Cluj-Napoca, str. Moților nr. 3
Datele de contact: Serviciul Autorizări comerţ, Cluj-Napoca, str. Regele Ferdinand nr. 31, tel. 0264-439334, persoana de contact: Carmen Flueraș
Obiectul procedurii de licitație publică: Închirierea prin licitaţie publică a terenului destinat amplasării terasei de alimentaţie publică T1, situată în municipiul Cluj-Napoca, zona pietonală Bulevardul Eroilor.
Modalitatea prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: 
Documentația de atribuire a fost aprobată prin H.C.L. nr. 271/2020, astfel cum a fost modificată prin Hotărârile nr. 150/2021 și nr. 592/2023.
Documentația de atribuire este afișată pe site-ul www.primariaclujnapoca.ro/ Administrație/Transparență/Licitații.
Persoana interesată, care a înaintat o solicitare în acest sens, poate intra în posesia unui exemplar din documentaţia de atribuire pe suport hârtie, de la Serviciul Autorizări comerț, cu sediul în Cluj-Napoca, str. Regele Ferdinand nr. 31, tel. 0264-439334
Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 28.11.2023, ora  16,30.
Termenul limită de depunere a ofertelor:  11.12.2023, ora 10,00.
Depunerea ofertelor se va face la Centrul de Informare Cetățeni – registratura, la sediul autorităţii contractante, str. Moţilor nr. 7, Cluj-Napoca.
Numărul de exemplare al ofertei: Oferta se depune în câte un singur exemplar pentru   terenul destinat amplasării terasei de alimentaţie publică T1, situată în municipiul Cluj-Napoca, zona pietonală Bulevardul Eroilor, cu precizarea explicită a terasei T1, pentru care se depune oferta.
Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor: 12.12.2023, ora 13,00 la sediul autorităţii contractante din str. Moţilor nr. 3, Cluj-Napoca.
Instanța competentă în soluționarea eventualelor litigii: Tribunalul Cluj, Cluj-Napoca, Calea Dorobanților nr. 2-4, județul Cluj, telefon 0264-596110, email tr-cluj-reg@just.ro. Termenul de sesizare al instanței 

Ultimele Stiri
abonare newsletter