Anunțuri

Comunicat de presă - Creșterea competitivității societății TOP NAILS SRL prin achiziția de echipamente performante

 

                                                                                                                                                                                                                                   Noiembrie 2023


 

Cresterea competitivitatii societatii TOP NAILS SRL prin achizitia de echipamente performante 


-Anunț de presa final-

Programul Operațional Competitivitate 2014-2020
Axa prioritară 4 – Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale și pregătirea unei redresări verzi, digitale și reziliente a economiei
Obiectiv Tematic - Promovarea reparării daunelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și pregătirea unei redresări verzi, digitale și reziliente a economiei.
Prioritatea de investiții: Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și consecințelor sale sociale și pregătirea unei redresări verzi, digitale și reziliente a economiei".
Obiectiv Specific: Consolidarea poziției pe piață a IMM-urilor afectate de pandemia COVID-19.
Acțiunea 4.1.1 Investiții în activități productive.


TOP NAILS SRL, cu sediul în Municipiul Cluj-Napoca, Str. Borhanciului nr.16, corp 5, Et. 2, Ap. 7, judeţul Cluj, a derulat, începând cu luna Aprilie 2023, proiectul cu titlul “Cresterea competitivitatii societatii TOP NAILS SRL prin achizitia de echipamente performante “, cod SMIS 160521, co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanţare nr. 56/POC/411/AM încheiat cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene in calitate de Autoritate de Management.
Valoarea totală a proiectului este de 1.093.383,48 lei, din care finanțarea nerambursabilă este de 981.412,19 lei. 
Proiectul s-a implementat pe o durată de 17 luni, în Regiunea Nord-Vest, Municipiul Cluj-Napoca, str. Onisifor Ghibu, nr.31, judeţul Cluj.

Obiectivul general al proiectului l-a reprezentat Creșterea competitivității societății TOP NAILS SRL prin achiziția de echipamente de epilare laser, coafor si manichiura-pedichiura în vederea desfasurarii activitatii de infrumusetare in Municipiul Cluj-Napoca


Rezultate obținute corelate cu obiectivele specifice: 

1.Modernizarea societatii TOP NAILS SRL prin achizitionarea a 57 echipamente performante si obiecte de mobilier;
2.Îmbunatatirea calitatii serviciilor oferite si reducerea costurilor de operare


Data inceperii proiectului: 22.08.2022
Data finalizarii proiectului: 31.12.2023 

 

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020

Detalii suplimentare se pot obţine de la:
Nume persoană contact: ONACI Marius-Nicolae 
Funcţie: Administrator
Tel:0748116411, e-mail: marius@ikon.ro
TOP NAILS SRL

Ultimele Stiri
abonare newsletter