Anunțuri

Anunț CTP Cluj-Napoca - ÎN ATENŢIA PENSIONARILOR , PERSOANELOR VÂRSTNICE ŞI CETĂȚENILOR DE ONOARE cu domiciliul ȋn Cluj-Napoca

Primăria Municipiului Cluj-Napoca și Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A. invită ȋncepand cu data de 08.11.2023 toţi pensionarii, persoanele vârstnice și cetăţenii de onoare cu domiciliul ȋn Cluj-Napoca la Centrele de vânzare carduri pentru emiterea Abonamentelor de transport pentru anul 2024.

 

Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A.  pune la dispoziţie 11 Centre de vânzare și reȋncărcare carduri cu orar prelungit, pentru emiterea cardurilor noi și reȋncărcarea celor existente și 61 de Automate de la care din 01.12.2023 pânâ ȋn 31.12.2023 se vor putea prelungi Abonamentele pentru anul 2024. Instrucţiunile se vor gasi pe fiecare Automat, la loc vizibil, și pe site-ul nostru www.ctpcj.ro unde veţi putea viziona tutorialul (filmul) cu toţi pașii de efectuat.


Se acordă următoarele abonamente:

- Abonament gratuit pe toate liniile pentru:


  a) persoanele vârstnice definite conform art. 1 alin (4) din Legea nr. 17/2000 și pensionarii ale căror venituri pe cuponul de pensie la rubrica „Total drepturi” sunt de pana la 2.500 lei;
 b) persoanele vârstnice definite conform art. 1 alin (4) din Legea nr. 17/2000 care au împlinit vârsta de 70 ani, indiferent de cuantumul pensiei;
c) cetățenii de onoare ai municipiului Cluj-Napoca.

- Abonament gratuit pe 1 linie,  pentru:   persoanele vârstnice definite conform art. 1 alin (4) din Legea nr. 17/2000 și pensionarii ale căror venituri pe cuponul de pensie la rubrica „Total drepturi” sunt cuprinse intre 2.501 lei și 2.750 lei.


* Pentru pensionarii încadrați în gradul I de invaliditate, care au dreptul, în afara pensiei, la o indemnizaţie pentru însoţitor, în cuantum fix (care se regăsește pe cuponul de pensie în expresia ”S.fixă” = Sumă fixă),  se vor lua în considerare doar veniturile înregistrate pe cuponul de pensie la rubrica ”pensie” (conform prevederilor art. 77, alin. (1) din  Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare) și nu veniturile înregistrate la rubrica ”Total drepturi”.

Documentele necesare la Centrele de vanzare carduri  sunt următoarele,  (fără copii):


- Cardul de transport emis ȋn anii anteriori
- Carte de identitate ȋn original- domiciliul ȋn Cluj-Napoca
- Pentru pensionarii cu vârsta sub 70 de ani: Cupon de pensie sau Decizia de pensionare din luna curentă sau anterioară; Decizia medicală pentru pensionarii de boală; Decizie de pensie de urmaș;

Primul card (pentru cei care nu au avut nici un card de transport) se va emite pe loc, gratuit. 


CITEȘTE ȘI:

Anunț CTP Cluj-Napoca - În atenția studenților, masteranzilor și doctoranzilor din Cluj-Napoca

Ultimele Stiri
abonare newsletter