Anunțuri

Anunț de mediu - Comuna Savadisla

COMUNA SAVADISLA, cu sediul in localitatea Savadisla str Principala nr 35, judetul Cluj, titular al proiectului EXTINDERE REȚEA APĂ ȘI CANALIZARE ÎN SATELE LITA-LITENI, COMUNA SĂVĂDISLA, JUDEȚUL CLUJ, propus a fi amplasat in comuna Savadisla, drumuri si strazi in satele Lita si Liteni, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Cluj, fara evaluarea impactului asupra mediului, fara evaluare adecvata si fara evaluarea impactului asupra corpurilor de apa, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul mentionat.  

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului APM Cluj, din municipiul Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor nr. 99, bl. 9B, in zilele luni–joi, intre orele 9,00–14,00 si vineri, intre orele 9,00–13,00, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmcj.anpm.ro .  


Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.

Ultimele Stiri
abonare newsletter