Anunțuri

Comunicat de presă închidere proiect - Universitatea Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca

Proiect cofinanţat de UNIUNEA EUROPEANĂ prin FEDR, 2014-2020 - Program Operațional Competitivitate 
Axă prioritară 1 – „Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivității economice și dezvoltării afacerilor”
Acțiune: 1.2.3 - Parteneriate pentru transfer de cunoștințe
Titlu proiect: Transfer de cunoștințe în aplicații clinice ale biogenomicii în oncologie și domenii conexe
Acronim proiect: BIOGENONCO
Cod proiect: ID P_40_318
Beneficiar: Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca

                                                                                                                                                                                 Martie 2023


Comunicat de presă închidere proiect

Universitatea Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca în calitate de Beneficiar, a implementat în perioada 01.09.2016 – 15.04.2023 proiectul cu titlul „ Transfer de cunoștințe în aplicații clinice ale biogenomicii în oncologie și domenii conexe”, ID P_40_318, cod SMIS 105774, în baza contractului de finanțare nr. 10 din 01.09.2016, încheiat cu Ministerul Fondurilor Europene (MFE) pentru Programul Operațional Competitivitate (POC).


Valoarea totală a proiectului a fost de 17.898.340,75 lei, din care asistența financiară nerambursabilă a fost de 13.440.338,75 lei. Contribuția eligibilă a întreprinderilor partenere în colaborare a fost de 4.375.002,00 lei.

Obiectivul principal al proiectului a fost dezvoltarea, prin transfer de cunoștințe, în parteneriat cu minimum 11 firme, de produse și servicii noi/îmbunătățite, inovative, cerute de piață, derivate prin aplicații practice ale biogenomicii în oncologie, într-o perioadă 79,5 de luni.Efectul pozitiv pe trmen lung constă în creșterea calității serviciilor medicale pentru pacientul cu cancer și creșterea rentabilității pe piață a firmelor partenere.


Prin acest proiect s-a urmărit analizarea spectrului genetic al tumorilor cu aplicabilitate în faza de diagnostic (anatomopatologic, molecular,imagistic), analizarea spectrului genetic al tumorilor cu aplicabilitate în faza de tratament oncologic și monitorizare.

Principalele rezultate ale proiectului:


  • 16 contracte subsidiare semnate cu 12 firme partenere;
  • 29 de publicații științifice împreună cu întreprinderile, ca urmare a contractelor cu acestea și 14 publicații suplimentare;
  • Investiții private combinate cu sprijinul public pentru proiecte de inovare sau de C&D (contribuția întreprinderilor partenere) în valoarea de peste 5.025.000 lei;
  • Echipamente de cercetare.

Proiectul s-a implementat în localitatea Cluj-Napoca și la sediul celor 12 firme partenere pe o durată de 79,5 luni.

Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014 – 2020.


Date de contact:
Nume: conf. Alin Mihăilă, director proiect
e-mail: alinmihaila@gmail.com

Ultimele Stiri
abonare newsletter