Anunțuri

Comunicat de presă privind începerea proiectului cu titlul: „Refacerea capacității de reziliență a Il Caffe Servexim SRL”

                                                                                                                                                                                                         [27.02.2023]

    [COMUNICAT DE PRESĂ PRIVIND ÎNCEPEREA PROIECTULUI CU TITLUL: “REFACEREA CAPACITĂȚII DE        REZILIENȚĂ A IL CAFFE SERVEXIM SRL”]


[S.C IL CAFFE SERVEXIM S.R.L, cu sediul social cu sediul în B-dul Constantin Brâncuși,nr. 12/A, Cluj-Napoca, Județ Cluj, România, cod poștal 400458, ,   anunță lansarea proiectului cu titlul :“REFACEREA CAPACITĂȚII DE REZILIENTĂ A IL CAFFE SERVEXIM SRL”, Contract de finanțare  924/POC/411/AS/10.02.2023 din data de 10.02.2023 , cod smis 159598  , încheiat cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Competitivitate 2014-2020.]

Proiectul este finantat prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020 , Axa Prioritara 4 - Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale și pregătirea unei redresări verzi, digitale și reziliente a economiei, Obiectiv Tematic - Promovarea reparării daunelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și pregătirea unei redresări verzi, digitale și reziliente a economiei, Prioritatea de investiții: Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și consecințelor sale sociale și pregătirea unei redresări verzi, digitale și reziliente a economiei", Obiectiv Specific: Consolidarea poziției pe piață a IMM-urilor afectate de pandemia COVID-19.Acțiunea 4.1.1 Investiții în activități productive- Componentă 1 - Apel POC/1113/411/1/Investiții în activități productive/1/Investiții în activități productive.


Proiectul se derulează în perioada 10.02.2023-31.12.2023

Valoarea totală a proiectului este de 1.768.080,11 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR este de 888.155,14  lei și valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național  este 172.126,22  lei, echivalentă cu 75% din valoarea eligibilă a proiectului, restul reprezentând cofinanțarea beneficiarului pentru cheltuieli eligibile și neeligibile. 


Obiectivul general al proiectului este : consolidarea poziției pe piată a firmei prin investitii de retehnologizare în  scopul creșterii competitivității și a consolidării pe piață a operatorului economic Il Caffe Servexim SRL. 

Rezultatele prevăzute ale proiectului sunt:


  1. Schimbarea fundamentală a activitatii clasei CAEN  1083- prin dotarea cu utilaje specifice echipamente si utilaje specifice, inclusiv pentru eficiență energetică     care  permit o contribuție semnificativă la atenuarea schimbărilor climatice fără a prejudicia în mod semnificativ alte obiective de mediu. Se vor achiziționa un numar de 2 active corporale care permit o contribuție semnificativă la atenuarea schimbărilor climatice fără a prejudicia în mod semnificativ alte obiective de mediu după cum urmează :
  • 1 bucată Prăjior boabe de cafea (prajitor tip industrial)
  • 1 sistem fotovoltaic
  1. Modernizarea spațiului de producție în vederea reducerii consumului de energie utilizat, prin termoizolare.
  2. Achiziția de servicii specializate obligatorii neeligibile pentru indeplinirea obligatiilor asumate in Cererea de finantare după cum urmează : 
  • Achizitia de servicii legate de activitățiile obligatorii de publicitate și informare după cum urmeaza: Comunicat de presa privind inceperea proiectului, Comunicat de presa privind finalizarea proiectului, Panou temporar, Panou permanent, Placute și autocolante pentru mijloacele fixe -1 SET

- Achizitia de servicii legate de auditul final al proiectului

- Achizitia de servicii specializate GDPR 


- Achizitia de servicii de audit de sisteme de management de mediu

  1. Creșterea productivității muncii cu minim 15%  în anul 3 de sustenabilitate față de anul 2020. 
  2. Atingerea indicatorului de 1 pentru Capacități de producție retehnologizate de către beneficiar la finalizarea perioadei de implementare a proiectului

Locația de implementare a proiectului este : Sat Juc-Herghelie, Comuna Jucu, Nr. F.N., Parc Industrial Tetarom III, Județ Cluj, conform nr. Cadastral  71323-C1, România 

Proiect cofinanțat din Fondul [ FONDUL EUROPEAN DE DEZVOLTARE REGIONALĂ ] prin Programul [PROGRAMUL OPERAȚIONAL COMPETITIVITATE 2014-2020]

[Date de Contact IL CAFFE SERVEXIM SRL ]
Nume persoană contact : PÂSLARU CĂLIN 
Funcția: Reprezentant legal
Telefon : 0723229770
E-mail : pslcalin@gmail.com

Ultimele Stiri
abonare newsletter